Proefschrift | Annemarie Dijkhuizen: Physical fitness and performance of daily activities in persons with intellectual disabilities and visual impairment. Towards improving conditions for participation (2019)
Proefschrift | Annemarie Dijkhuizen: Physical fitness and performance of daily activities in persons with intellectual disabilities and visual impairment. Towards improving conditions for participation (2019)

Een digitale versie van het proefschrift van Annemarie Dijkhuizen vindt u hier.

Wilt u een hardcopy van het proefschrift ontvangen? Dan kunt u dit aanvragen bij het Secretariaat van het Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing: i.van.der.hoek@pl.hanze.nl.