Proefschrift | Dinette van Timmeren: Physical health in adults with severe or profound intellectual and motor disabilities (2019)
Proefschrift | Dinette van Timmeren: Physical health in adults with severe or profound intellectual and motor disabilities (2019)

Een digitale versie van het proefschrift van Dinette van Timmeren vindt u hier.

Wilt u een hardcopy van het proefschrift ontvangen? Dan kunt u dit aanvragen bij het Secretariaat van het Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing: i.van.der.hoek@pl.hanze.nl.