Proefschrift | Ellen de Wit: Listening difficulties in children - Auditory processing and beyond (2019)
Proefschrift | Ellen de Wit: Listening difficulties in children - Auditory processing and beyond (2019)

Een digitale versie van het proefschrift van Ellen de Wit vindt u hier.

Wilt u een hardcopy van het proefschrift ontvangen? Dan kunt u dit aanvragen bij het Secretariaat van het Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing: i.van.der.hoek@pl.hanze.nl.