Inauguratie dr. Job van 't Veer | NHL Stenden Hogeschool
Inauguratie dr. Job van 't Veer | NHL Stenden Hogeschool

Inauguratie van dr. Job van 't Veer

Op donderdagmiddag 14 mei 2020 bent u van harte welkom bij de inauguratie van dr. Job van ’t Veer, lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn. 

Het thema is:
Mensgericht ontwerpen als voorwaarde voor digitale innovatie in zorg en welzijn.

Tijdens deze middag houdt Job van ’t Veer zijn inaugurele rede. Daarnaast geven enkele andere experts uit het veld hun perspectief op de kansen en uitdagingen die technologie brengt voor het zorg- en welzijnsdomein

Ook kunt u deelnemen aan één van de 3 mini-hackathons die eerder op de middag gehouden worden. Ervaar hoe u met deze werkvorm, samen met anderen, in korte tijd tot innovatieve ideeën kunt komen voor een uitdaging uit uw eigen praktijk.

Noteert u de datum alvast in uw agenda?
De officiële uitnodiging met het volledige programma volgt naar verwachting eind februari.