Lectorinstallatie Evelyn Finnema
Lectorinstallatie Evelyn Finnema

Programma

15:30 uur - Ontvangst

16.00 uur - Mr. P.H.J. Smeets, lid College van Bestuur

16:15 uur - Film en lectorale rede prof. dr. E.J. Finnema

16.40 uur - Installatie

16.45 uur - drs. J. Beverwijk, dean Academie voor Verpleegkunde

17:00 uur - Receptie       

                                  

Prof. dr. Evelyn Finnema

Evelyn Finnema begon haar carrière dertig jaar geleden als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Ze heeft gewerkt als verpleegkundige en in het onderwijs, onderzoek en management in verschillende functies. Momenteel werkt ze naast haar lectorschap bij de Hanzehogeschool Groningen als hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs bij het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen en is ze lector bij NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast adviseert ze als governmental chief nursing officer (GCNO) de ministers van het Ministerie van VWS over verpleegkundige zaken. Vanuit deze rol vertegenwoordigt zij Nederland op het gebied van verpleegkunde bij de World Health Organisation. Ze is lid van verschillende nationale en internationale adviesraden en commissies. Het doel van Evelyn in al haar activiteiten is bijdragen aan kwaliteit van zorg aan kwetsbare mensen en professionalisering van verpleegkundig handelen. Lees hier meer.                                            

Verplegingswetenschap en Educatie

Met de leeropdracht Verplegingswetenschap en Educatie doet Evelyn, samen met collega's en vele partnerorganisaties, onderzoek naar persoonsgerichte zorg, kwetsbare mensen en de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen.

Verplegingswetenschap en Educatie is een bijzondere leeropdracht binnen het lectoraat Verpleegkundige diagnostiek en onderdeel van het Centre of Expertise Healthy Ageing. Het lectoraat is verbonden aan de Academie voor Verpleegkunde en valt onder het thema Kwetsbaarheid & Passende Zorg.                                            

Locatie

Hanzehogeschool Groningen, Locatie Wiebenga

Petrus Driessenstraat 3, 9714 CA Groningen
 

Aanmelden

We ontvangen uw aanmelding voor de installatie graag uiterlijk 20 september via dit aanmeldformulier