Meet Up: Samen werken aan preventie
Meet Up: Samen werken aan preventie

Samen werken aan preventie

Van kwetsbaarheid naar weerbaarheid

 

Tijdens deze Meet Up staat het stimuleren van preventie centraal. Gezamenlijk schenken we aandacht aan het terugdringen van vermijdbare gezondheidsverschillen bij kwetsbare groepen. Hoe vinden wij elkaar in de ketensamenwerking? En wat levert dat op voor de samenwerking en de maatschappij?

Zien we jou op 14 december? Reserveer dan hier een plek. 

Programma

10.00u: Welkom
10.10u: Fons van der Lucht, lector Healthy Ageing and Public Health van de Hanzehogeschool en werkzaam bij het RIVM
10.30u: Hetty Kazimier, promovenda FAITH Research & docent/onderzoeker NHL Stenden Hogeschool
10.50u: koffie/thee
11.00u: Rondetafelgesprek met onder andere Sybold de Boer, Ingrid Breuker - Stockmann, Hélène Zwaneveld en Anneke Meijer
11.30u: Ruimte voor gesprek
12.20u: Afsluiting

Locatie: Van der Valk Hotel Groningen - Hoogkerk (Borchsingel 53, 9766 PP  Groningen)

Fons van der Lucht

Fons van der lucht, lector Healthy Ageing and Public Health (Hanzehogeschool) en werkzaam bij het RIVM, introduceert concepten rondom preventie, de landelijke akkoorden voor Zorg en Welzijn en de betekenis die dit heeft voor de regio en samenwerking in de keten.

 

Hetty Kazimier

Hetty Kazimier,  promovenda FAITH Research & docent/onderzoeker NHL Stenden Hogeschool, gaat in op de veranderende kijk op zorg aan de hand van een concreet voorbeeld.

 


Rondetafelgesprek

Verschillende ketenpartners, waaronder Sybold de Boer (specialist vitaal ouder worden GGD Fryslân), Hélène Zwaneveld (bestuurder Lable Care), Anneke Meijer (programmamanager Friese Preventie Aanpak) en Ingrid Breuker - Stockmann (programmamanager Anders werken in de Zorg), gaan in gesprek over wat preventie betekent voor zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en de maatschappij. ‘Hoe kunnen we de landelijke akkoorden vertalen naar een ketenaanpak?’

Zien we jou op 14 december? We nodigen je van harte deze uitnodiging te verspreiden binnen je netwerk.

Reserveer hier een plek