Voorkomen en behandelen van lage spiermassa
Voorkomen en behandelen van lage spiermassa

In navolging van de Engelstalige versie van de animatievideo over het belang van voeding om een lage spiermassa te voorkomen en behandelen, is nu ook de Nederlandse versie beschikbaar. 

Deze Nederlandse versie is vanuit FAITH research ontwikkeld in nauwe samenwerking met Dr. Carla Prado, ontwikkelaar van de video, en is mede mogelijk gemaakt door FAITH research partner Nutricia. Met de video willen we de bewustwording en kennis rondom de rol van voeding bij het tegengaan van een lage spiermassa vergroten.