Beeldvorming over ouderen(zorg)
Beeldvorming over ouderen(zorg)

Tijdens de Geriatriedagen gaven Hans Barf en Froukje Dijkstra van NHL Stenden Hogeschool een presentatie over de beeldvorming over ouderen(zorg).

Imago van de ouderenzorg
Hans Barf, docent-onderzoeker opleiding Verpleegkunde NHL Stenden hogeschool en postdoc project FAITH
Froukje Dijkstra, docent-onderzoeker opleiding Verpleegkunde NHL Stenden hogeschool en promovenda project FAITH

Ondanks alle aandacht heeft de ouderenzorg nog steeds een slecht imago onder huidige hbo-opgeleide verpleegkundigen. Studenten verpleegkunde zouden positiever staan tegenover werken in de ouderen zorg, zo bleek uit recent onderzoek van het Nivel. Op de NHL Stenden hogeschool kiezen in verhouding nog weinig verpleegkundestudenten expliciet voor ouderenzorg, ondanks een gematigd positief beeld over ouderen. Om beter inzicht te krijgen in de huidige beeldvorming van studenten over ouderen en eventuele veranderingen in de tijd, wordt onderzoek uit 2012 onder studenten herhaald en de resultaten ervan worden tijdens de sessie gepresenteerd.
De resultaten zijn de aanleiding om vraagstukken rondom de beeldvorming over ouderen verder te verkennen, waarbij wordt gekeken naar hoe we aankijken tegen ouderen, waarom een negatief beeld ontstaat, hoe hardnekkig dat beeld is en wat we eventueel kunnen doen om dat beeld te veranderen. Tijdens de sessie worden enkele praktijkvoorbeelden gepresenteerd waarin studenten participeren in projecten rondom ouderenzorg.

Na het volgen van deze sessie weet de deelnemer:
• waarom het belangrijk is kennis te hebben van beeldvorming over ouderen
• en wat er voor nodig is om beeldvorming over ouderen te veranderen