FAITH Frailty Summer School
FAITH Frailty Summer School

FAITH Frailty Summer School  (2 tm 7 juni 2019)

Van 2 tot en met 7 juni vond de eerste FAITH Frailty Summer School plaats. Deze internationale Summer School werd georganiseerd vanuit de FAITH Academy, welke onderdeel is van het SIA SPRONG programma FAITH, een langdurige samenwerking tussen de Hanzehogeschool, NHL Stenden, zorginstellingen en bedrijven.

In totaal namen 22 junior onderzoekers, promovendi, postdoc onderzoekers en bachelor studenten uit 8 Europese, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen deel aan de Summer School. In het interactieve programma werd het centrale thema “frailty” door nationale en internationale experts, waaronder prof.dr. Anne Margriet Pot (Vrije Universiteit, Amsterdam), prof.dr. Ivan Bautmans (Vrije Universiteit Brussel) en prof.dr. Hajo Zeeb (Universiteit Bremen) en verschillende lectoren, vanuit verschillende perspectieven belicht. Daarnaast hebben de deelnemers ervaring opgedaan met het analyseren en interpreteren van onderzoeksresultaten, evenals het meten van frailty in verschillende FAITH zorginstellingen. Daarbij hebben ze op locatie metingen verricht naar onder andere kwetsbaarheid, ondervoeding, spierstatus en cognitief en psychosociaal functioneren. Op de laatste dag van de Summer School werden de resultaten en opgedane leerervaringen rondom deze metingen door de deelnemers gepresenteerd en bediscussieerd met FAITH consortiumpartners tijdens de FAITH Meetup. Daarnaast stond deze Meetup in het teken van een expositie van studenten van de Academie Minerva, waarin zij visualisaties gerelateerd aan het thema frailty hebben gevisualiseerd.

Meer informatie over het FAITH programma en de FAITH Frailty Summer School vindt u op www.faithresearch.nl, op Facebook en LinkedIn.