FAITH Meet Up
FAITH Meet Up

Preach your practice. Deze zin vatte kernachtig samen waar het tijdens de allereerste FAITH Meet Up op donderdag 29 november om ging: laat zien wat je doet. Met meer dan 50 aanwezigen mocht deze eerste Meet Up rekenen op een uitstekende opkomst. "Het bewijs dat we al volop aan de weg timmeren met onderzoek en kennis delen", knikten organisatoren Cees van der Schans en Evelyn Finnema trots.

Leren van elkaar, waardoor je niet zelf het wiel hoeft uit te vinden. Het is de exact de pijler waarop het FAITH Consortium begin 2018 gestalte kreeg. Inmiddels is die basisgedachte uitgegroeid tot een netwerk, waarin 38 zorg- en belangenbehartigersorganisatiesuit Noord Nederland kennis over frailty delen en samenwerken aan nieuwe projecten. Om elkaar te laten zien wat de oogst tot nu toe is, ontstond het plan voor een Meet Up. 

Kijk ons eens goed zijn

"Tijdens de Meet Up wilden we gedachten, halffabricaten en eindproducten delen", vertelt Evelyn. "Maar ook problemen of struikelblokken met elkaar bespreken. Het was bewust geen congres, maar een Meet Up om kennis uit te wisselen. We wilden er geen grote 'kijk ons eens goed zijn'-show van maken. Vandaar dat we hebben gekozen voor een heel vrije vorm van presenteren."

“We wilden er geen grote 'kijk ons eens goed zijn'-show van maken”

Op zo'n veertig borden konden deelnemers hun posterpresentatie hangen, om vervolgens in vijf minuten aan een groep van zo'n vijf toehoorders uit de doeken te doen wat het onderzoek behelst. Die vijf minuten bleken voor een aantal sprekers een behoorlijke uitdaging. "Ik ben nog niet eens op de helft", riep Jan-Jaap Reinders van het Universitair Medisch Centrum Groningen lachend toen de eerste bel ging. 

Brengen en halen

Door te kiezen voor korte presentaties, was het echter mogelijk om alle onderzoekers de kans te geven tijdens de Meet Up hun onderzoek voor het voetlicht te brengen. "In totaal meldden zich maar liefst 28 onderzoekers aan voor een posterpresentatie", knikt Cees trots. "Dat zijn er meer dan we hadden verwacht. Het laat zien dat mensen trots zijn op hun producten en die kennis graag met elkaar delen.”

Juist dat laatste component was voor onderzoeker Annemarie Dijkhuizen van de Hanzehogeschool Groningen reden om zich op te geven voor haar presentatie over zelfstandigheid functioneren bij mensen met een visuele en verstandelijke beperking. "Veel van de onderzoeken binnen de Hanzehogeschool ken ik al wel, maar het is ontzettend leuk om te zien hoe ver collega's inmiddels zijn. En bovendien leer je op dit soort bijeenkomsten ook weer andere collega's uit het werkveld kennen. Daarmee vergroot je ook je eigen kennis en netwerk. Het is dus niet alleen kennis brengen, maar zeker ook kennis halen."

“Het is ontzettend leuk om te zien hoe ver collega's inmiddels zijn”

Weten bij wie je kunt aankloppen

Ook Meindert de Boer van zorgorganisatie Patyna deed nieuwe kennis op als FAITH-partner. "Mijn interesse ligt vooral bij het technologie-onderdeel, maar ik kwam hier ook volop andere onderwerpen tegen die bij ons van toepassing zijn. Neem het onderzoek Dementia Care Maping; dat is niet meteen mijn expertisegebied, maar wel enorm interessant voor de oudere doelgroep." 

Collega Herman Kuipers van Patyna was enthousiast over het grote aanbod aan onderzoeksterreinen die vertegenwoordigd waren. "Wat mij erg interesseerde was het onderzoek 'Kickstart your research data management'. Daarmee kun je wat we nu doen ook meetbaar maken en valideren. Bij Patyna hebben we op dit moment nog geen eigen onderzoeksafdeling. Daar ligt echt nog een kans. Mooi om nu ook te weten bij wie we daarvoor kunnen aankloppen."

“Als je ergens in vooroploopt, moet je de durf hebben om anderen hierin mee te nemen”

Actief meedenken

Die actieve manier van (mee)denken viel op tijdens de Meet Up. "Wanneer je onderdeel bent van een netwerk, moet je actief meedoen", vond Ruud Tap van zorgorganisatie Alliade. "Wat je vaak ziet, is dat de onderzoekende partijen de leiding nemen en partners in het werkveld automatisch een afwachtende rol aannemen. Bij FAITH is dat niet het geval. Je ziet dat de kennisontwikkeling niet alleen plaatsvindt binnen de hogescholen, maar ook tussen partners onderling. Zo leer je van elkaar. Als je ergens in vooroploopt, dan moet je juist de durf hebben om anderen hierin mee te nemen.” 

Na de laatste rond langs de posters werd de eerste editie van de Meet Up afgesloten met de bekendmaking van de ‘posterprijs’. Die ging naar de onderzoeksposter ‘Anders kijken naar eenzaamheid’, een project van onderzoeker Ieta Berghuis van NHL Stenden Hogeschool. “We hebben genoten van alle gesprekken en ideeën, die deze dag zijn ontstaan”, vatte Evelyn Finnema de eerste editie samen. “Voor ons de opstap naar nog veel meer van dit soort bijeenkomsten.”

Meer weten over de projecten die aanwezig waren? Of op zoek naar contactgegevens van één van onze partners? Stuur een mail naar info@faithresearch.nl en wij nemen contact met je op.