Hans Drenth lector bij Hanzehogeschool Groningen
Hans Drenth lector bij Hanzehogeschool Groningen

Hans Drenth wordt 12 februari vanuit ZuidOostZorg aangesteld als lector bij de Hanzehogeschool. Informatie over het programma van de installatie vindt u hier.

Hans is werkzaam bij ZuidOostZorg als geriatrie fysiotherapeut en coördinator onderzoek en wetenschap. Sinds 2013 is Hans tevens onderzoeker werkzaam bij het Lectoraat Healthy Ageing, Allied Healhcare and Nursing (LAHC) en is vorige jaar gepromoveerd aan de RU Groningen en aan de VU Brussel.

De aanleiding van deze aanstelling is dat de verpleeghuiszorg aan het veranderen is. Gezien de verwachte toename van het aantal kwetsbare ouderen en de druk op de arbeidsmarkt is innovatie van belang. De juiste zorg en behandeling voor de kwetsbare oudere is waar het om draait en is cruciaal. De focus moet zich richten op het ondersteunen van ouderen in gezond ouder worden, langer/beter thuis kunnen blijven wonen  zodat minder snel aanspraak gemaakt hoeft te worden op langdurige professionele zorg en ondersteuning. Expertise vanuit het verpleeghuis en/of kortdurende opname waar expertise rondom deze groep kwetsbare ouderen aanwezig is, is hierbij noodzakelijk en zal een centrale rol moeten gaan spelen.

Als Lector “Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen” heeft Hans de opdracht het verwezenlijken van praktijkgericht onderzoek en kennisverwerving met betrekking tot de veranderende rol van verpleeghuizen in de zorg rondom kwetsbare ouderen en de interprofessionele organisatie rondom deze ouderen. De verbinding tussen praktijk en onderwijs op mbo, hbo en academisch niveau is hierbij een speerpunt

Het toevoegen van Hans als lector aan het LAHC, in samenwerking met de academies Gezondheidsstudies en Verpleegkunde zal zorgen voor een impuls aan multidisciplinair onderzoek, dragen bij aan het ‘leven lang leren’ van zorgprofessionals maar geven ook een belangrijk impuls aan de professionele ontwikkeling van zowel de verpleegkundigen/verzorgenden als aan (para) medische dienst en de interprofessionele samenwerking.