Inauguratie dr. Job van 't Veer
Inauguratie dr. Job van 't Veer

Donderdag 27 mei 2021 vond de inauguratie plaats van dr. Job van 't Veer, lector Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn, van NHL Stenden Hogeschool.

Tijdens deze middag hield Job van ’t Veer zijn inaugurele rede, met als thema:
Mensgericht ontwerpen als voorwaarde voor digitale innovatie in zorg en welzijn.

Willen we de zorg en hulpverlening op peil houden, dan zal de inzet van technologie daarin (nog) belangrijker worden. Hoe houden we onze regio - digitaal - vitaal? De komende jaren wil het lectoraat graag met de praktijk werken aan die benodigde digitale innovatie. Hoe doen we dat op een manier die zinvol is voor zowel de hulpvrager als de professional?

Een ontwerpgerichte benadering is voor het lectoraat daarbij een belangrijke pijler. In zijn rede illustreert dr. Job van ’t Veer hoe mensgericht ontwerpen inmiddels veel meer is dan een tijdelijk buzzword. Het schept juist belangrijke voorwaarden voor een succesvolle, gedragen en ook (moreel) verantwoorde manier van innoveren. 

De inaugurele rede van dr. Job van 't Veer "Mensgericht ontwerpen als voorwaarde voor digitale innovatie in zorg en welzijn" kunt u hieronder downloaden.