Lancering MONDAY: Landelijke monitoring van effectiviteit van dieetbehandeling van ziektegerelateerde ondervoeding
Lancering MONDAY: Landelijke monitoring van effectiviteit van dieetbehandeling van ziektegerelateerde ondervoeding

PERSBERICHT

 

Lancering MONDAY: landelijke monitoring van effectiviteit van dieetbehandeling van ziektegerelateerde ondervoeding

 

Het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen is samen met eerstelijnsdiëtisten een bijzonder en grootschalig project gestart getiteld MONDAY (MOnitoring Nutrional status Dietary Intake) om een positieve bijdrage te leveren aan de aanpak van ziektegerelateerde ondervoeding.

 

Inzicht in effectiviteit dieetbehandeling ziektegerelateerde ondervoeding

Met dit practice-based onderzoeksproject krijgen eerstelijnsdiëtisten praktische en wetenschappelijke ondersteuning om beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van de dieetbehandeling bij ziektegerelateerde ondervoeding. Daarnaast zal het MONDAY project helpen om de kwaliteit van zorg door diëtetiek te blijven verbeteren. Door systematische diagnostiek en frequente monitoring van de inname en therapietrouw van cliënten krijgen diëtisten beter inzicht in het verloop in de voedingstoestand en in hoeverre dieetbehandeldoelen worden behaald. Daarbij kan de Hanzehogeschool Groningen als onafhankelijk wetenschappelijke partner op nationaal niveau de effectiviteit van de dieetbehandelingen in de eerstelijnszorg monitoren.

 

Bijdrage diëtist in behandeltraject
Momenteel ontbreekt inzicht in de effectiviteit van dieetbehandeling bij ziektegerelateerde ondervoeding in de eerstelijnszorg in Nederland, zoals is beschreven in de landelijke Kennisagenda Diëtetiek. Met het MONDAY project wordt dan ook voorzien in de behoefte aan dit soort gegevens vanuit de beroepsgroep. Diëtisten kunnen de inzichten van het behandeltraject gemakkelijk bijhouden in hun eigen patiëntenmanagementsysteem. Inzicht in het effect van de dieetbehandeling op groepsniveau kan de diëtist vervolgens gebruiken om aan de cliënt, verwijzer en/of verzekeraar het effect van de behandeling duidelijk te maken.
 

Meer onderzoek rondom de zorg bij kwetsbaarheid in het FAITH programma
Het initiatief maakt onderdeel uit van het FAITH programma (www.faithresearch.nl), een publiek-private samenwerking, waarin krachten worden gebundeld om zorg en onderzoek met betrekking tot kwetsbare mensen te versterken. Het FAITH consortium bestaat uit de Hanzehogeschool Groningen, de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden en veertig partners zoals zorginstellingen en bedrijven, waaronder Nutricia.

Ondervoeding kan zowel een oorzaak als gevolg zijn van kwetsbaarheid. Nutricia ondersteunt met haar deelname het maatschappelijk en wetenschappelijk belang om onderzoek toe te passen in praktijkgericht handelen. Het uiteindelijke doel van alle betrokken partijen is betere gezondheidsuitkomsten voor patiënten met ziektegerelateerde ondervoeding en het reduceren van zorgkosten.

 

Voor meer informatie:
Dr. Harriët Jager-Wittenaar
Lector Malnutrition and Healthy Ageing
Hanzehogeschool Groningen

Lectoraat Healthy Aging, Allied Health Care and Nursing
ha.jager@pl.hanze.nl
06-23668897