Margreet van der Cingel start met het ZonMw-project LeerSaam Noord
Margreet van der Cingel start met het ZonMw-project LeerSaam Noord

Het ZonMw-project ‘Leersaam Noord’ onderzoekt hoe verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen (van verschillende niveaus) en verzorgenden in een leerteam samen werken en leren. Dit gebeurt op vijf plaatsen: in twee ziekenhuizen, twee revalidatiecentra en een organisatie voor langdurige zorg/thuiszorg.

Deze leerteams gaan besprekingen houden met als doel de eigen regie van zorgvragers te bevorderen en hun zo lang mogelijk goed functioneren in het dagelijks leven. In de besprekingen wordt alle beschikbare kennis en informatie gebruikt volgens een specifieke leermethode. Dat kan gaan over val- of infectierisico en vooral persoonlijke informatie over wat zorgvragers belangrijk vinden. Zij kunnen daardoor beter zelf (mee)beslissen over de zorg.

Het onderzoek wordt door samenwerkende onderzoekers in het Noorden uitgevoerd. Uit de opbrengst moet blijken of de leermethode de zorgverleners helpt in hun beroepsrol. Daarnaast of zorgvragers hierdoor daadwerkelijk meer inbreng hebben, persoonsgerichte zorg ontvangen en hun functioneren in het dagelijks leven meer aandacht krijgt.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan gerust contact op met de projectleider Margreet van der Cingel, via de mail te bereiken op margreet.cingel@nhl.nl