Promotie Annemarie Dijkhuizen
Promotie Annemarie Dijkhuizen

Annemarie Dijkhuizen is op 5 juni gepromoveerd op het onderwerp: Physical fitness and performance of daily activities in persons with intellectual disabilities and visual impairment. Towards improving conditions for participation.

Fysiek fit en actief zijn is belangrijk voor de kwaliteit van leven, de zelfredzaamheid en de mate van participatie. Voldoende bewegen is echter voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperking niet vanzelfsprekend door de combinatie van deze beperkingen. Deze combinatie kan afname van het functioneren in het dagelijkse leven van deze mensen veroorzaken. Ook zijn zij vaak minder fit en hebben een groter risico op het krijgen van gezondheidsproblemen. Daarom is het van belang om het niveau van de fysieke fitheid van deze groep te meten en te optimaliseren.

Het probleem is echter, dat meetinstrumenten die gebruikt worden om de fysieke fitheid te meten bij de algemene bevolking, vaak niet geschikt zijn om toe te passen bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperking. Datzelfde geldt voor trainingsprogramma’s die beschikbaar zijn voor de algemene bevolking. Uitvoerbare, betrouwbare en valide testen voor het meten van fysieke fitheid en zelfredzaamheid en trainingsprogramma’s om dit te verbeteren zijn nodig voor deze groep om zodoende fysiek fitter en gezond oud te worden.

Uit het proefschrift blijkt dat de fysieke fitheid van deze groep erg laag is, evenals hun niveau van dagelijks functioneren. Het meten van spierkracht bij mensen met een verstandelijke en visuele beperking is goed mogelijk met een acceptabele leerperiode. De aangepaste Berg Balans Schaal blijkt echter niet valide om bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperking de balans te meten of om valrisico te voorspellen. Het uitvoeren van progressieve krachttraining om de fysieke fitheid te verbeteren bleek in een pilot study goed mogelijk en de eerste effecten daarvan zijn veelbelovend. In dit proefschrift is een vervolgstap gezet met het meten van de fysieke fitheid van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperking en het verbeteren hiervan met behulp van een krachttrainingsprogramma. Het daadwerkelijk jaarlijks meten van de fysieke fitheid van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperking en het daadwerkelijk op een passend niveau trainen van deze groep, is een grote uitdaging voor mensen die deze doelgroep ondersteunen. De rol van de omgevingsfactoren is namelijk essentieel zodat de verbeterde fysieke fitheid leidt tot een verbeterd functioneren in het dagelijkse leven en tot meer participatie.

Het proefschrift is hier te downloaden. Een hard copy kunt u opvragen bij het secretariaat van het Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing: i.van.der.hoek@pl.hanze.nl.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annemarie: Annemarie Dijkhuizen a.dijkhuizen@pl.hanze.nl.