Publicatie Vital Regions
Publicatie Vital Regions

Vital Regions
De kracht van onderzoek en maatschappelijke verbinding

In deze staalkaart praktijkonderzoek Vital Regions, delen NHL Stenden onderzoekers en hun praktijkpartners, de verworven kennis en kunde op het gebied van inclusiviteit, digitalisering, scholing, circulaire economie en nationaal- en internationaal ondernemerschap.

Elke regio worstelt met eigentijdse uitdagingen. Rurale gebieden kampen met vergrijzing, verstedelijking, schaalvergroting in de landbouw, milieueffecten op de natuur en krimp in sommige gebieden. In de stedelijke agglomeraties gaat het om drukte, woningschaarste, de kloof tussen arm en rijk, luchtvervuiling en infrastructurele verstoppingen. Hoewel de leeftijdsverwachting in Nederland nog altijd toeneemt, neemt tevens de kwetsbaarheid van bepaalde bevolkingsgroepen toe zoals voor mensen met psychische problemen of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Lector Janneke Metselaar overhandigt het eerste boek aan Oscar Couwenberg, lid CvB NHL Stenden

Duurzaamheid, sociale kwaliteit, gemeenschapszin en brede welvaart zijn kernbegrippen in een vitale, veerkrachtige regio. NHL Stenden Hogeschool heeft Vital Regions tot één van haar expertisegebieden gemaakt. De praktijkonderzoeken die onder de vlag van dit kennis- en onderzoeksdomein plaatsvinden, tonen hoe het onderwijs met nieuwe inzichten en uitkomsten de samenleving verrijkt. De gemene deler is de ‘drive’ van academies en hun lectoraten om bij te dragen aan een vitale samenleving waarin mensen voldoende inkomen hebben, zinvol werk kunnen vinden, gezond blijven en aangenaam kunnen wonen.

De fraai geïllustreerde bundel ‘Vital Regions - De kracht van onderzoek en maatschappelijke verbinding’ toont de vitale regio als een levendige plek waar bewoners, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, de overheid en zorg- en welzijnsorganisaties elkaar weten te vinden en versterken. Een regio waar het heden toekomst heeft.   

Het kloeke boek is verschenen in een Nederlandse en een Engelstalige uitvoering. Beide edities zijn zolang de voorraad strekt gratis te bestellen.

Bestellen