FAITH presenteert zich tijdens kick-off SPRONG-subsidie
FAITH presenteert zich tijdens kick-off SPRONG-subsidie

Donderdag 15 februari 2018 was de kick-off bijeenkomst voor de vier onderzoeksprojecten die de achtjarige SPRONG-subsidie van totaal acht miljoen euro ontvangen voor praktijkgericht onderzoek. Alle vier groepen presenteerden hun plannen op gebied van Vitaliteit & Gezondheid. Eén van deze groepen is FAITH; de noordelijke learning community waar kennis en praktijk over toekomstige zorg voor kwetsbare mensen samenkomen.

Frailty (kwetsbaarheid)
Valincidenten, ziekenhuisopname en eenzaamheid. Met een groeiend aantal ouderen van hoge leeftijd stijgt de kans op frailty (kwetsbaarheid). Hoe ga je als oudere en als zorgprofessional om met de vraagstukken rondom een gepersonaliseerde aanpak van frailty? Het is de hoofdvraag waar diverse partners in FAITH zich over buigen. Voor deze unieke samenwerking tussen diverse kennispartners uit de praktijk ontvangen NHL Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen de komende acht jaar twee miljoen euro in het kader van SPRONG: een programma dat Regieorgaan SIA heeft ontwikkeld om hogescholen te ondersteunen bij het opbouwen en versterken van onderzoeksgroepen door voor langere perioden financiële zekerheid te bieden.

Praktijkgerichte kennis
“Met het onderzoeksprogramma Frailty by Assessment, Intervention and Technology towards Health oftewel FAITH richten we ons de komende acht jaar op het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen”, vertelt projectleiders Cees van der Schans, Lector Healthy Ageing bij Hanzehogeschool. Samen met Evelyn Finnema, Lector Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd van NHL Stenden Hogeschool, is hij één van de initiatiefnemers van FAITH. “Door de doelgroep zelf bij het onderzoek te betrekken, dragen we bij aan de ontwikkeling van praktijkgerichte kennis. We kunnen direct testen of een meetinstrument werkt. Dit vergroot het bereik van onze onderzoeksresultaten, omdat kwetsbare mensen, vaak ouderen, zelf de kennis kunnen doorgeven aan hun mede-ouderen.”

Design Based Education
Deze praktijkgerichte wijze van onderzoeken past bij de Design Based Education werkwijze van NHL Stenden Hogeschool. “Ontwerpend onderzoeken is een perfecte manier van werken binnen het FAITH”, knikt Evelyn Finnema. “Met name ouderen hebben bij een stijgende leeftijd een grotere kans op frailty, waarbij door kleine verstoringen op fysiek, cognitief en sociaal vlak ernstige complicaties kunnen ontstaan. Denk aan eenzaamheid, valincidenten, ziekenhuisopname of zelfs vroegtijdig overlijden. In FAITH bundelen diverse organisaties uit Noord-Nederland hun expertise en ervaringen op het gebied van frailty om te komen tot meer inzicht, praktijkgerichte kennis en een doelmatige toepassing daarvan in een gepersonaliseerde aanpak.”

Evidence Based kennis
Binnen FAITH vormen de beide hogescholen samen met ouderenbelangenbehartigingsorganisaties, thuiszorgorganisaties, de ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, GGZ, ziekenhuiszorg, zorgverzekeraars, universiteiten, mbo en ICT-bedrijven één grote noordelijke learning community. Samen werken ze aan praktijkvraagstukken en tillen deze praktijkkennis naar het niveau van evidence based kennis. Met de SPRONG-subsidie gaat FAITH de komende acht jaar aan de slag met het opzetten van een onderzoeksinfrastructuur rondom het vraagstuk van kwetsbaarheid bij mensen, veelal ouderen. Dat wil echter niet zeggen dat het project na die acht jaar stopt. “Dit is iets voor altijd”, benadrukken Cees en Evelyn. “We starten iets dat blijft bestaan.”

Aansluiten bij FAITH of op zoek naar meer informatie? Neem gerust contact op met Cees van der Schans van Hanzehogeschool en/of Evelyn Finnema van NHL Stenden Hogeschool.