SIA Sprong programmacommissie enthousiast over FAITH
SIA Sprong programmacommissie enthousiast over FAITH

Vrijdag 28 februari heeft een positief gesprek met de Sia Sprong programmacommissie rondom de tweejaarsevaluatie van het Sia Sprong FAITH programma plaatsgevonden.

De commissie is enthousiast over de wijze waarop het FAITH programma is ingericht en vormgegeven en onder de indruk van datgene wat er loopt aan onderzoek en onderwijs. Daarnaast prijst de commissie de samenwerking binnen het consortium en de manier waarop we met elkaar zoeken naar samenwerking ten behoeve van cliënt en professional.

Voor programmaleider Cees van der Schans was dit een prachtige afsluiting van zijn betrokkenheid bij het Sia SPRONG FAITH programma. Hij gaat met emeritaat en heeft het programmaleiderschap overgedragen aan lector Harriët Jager-Wittenaar. Harriët is vanaf het begin betrokken bij FAITH vanuit het werkpakket Academy. Harriët Jager en Evelyn Finnema gaan samen met de collega-werkpakketleiders in samenwerking met u en de overige FAITH consortiumpartners enthousiast verder met het werken aan kennis op het gebied van frailty ten behoeve van cliënten en professionals.