Subsidie van acht jaar voor onderzoek Healthy Ageing
Subsidie van acht jaar voor onderzoek Healthy Ageing

De Hanzehogeschool Groningen heeft samen met NHL Stenden Hogeschool en een groot aantal zorginstellingen en bedrijven uit Noord-Nederland een achtjarige SPRONG-subsidie ontvangen van regieorgaan SIA. Hiermee wordt een impuls gegeven aan het praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoek naar Healthy Ageing.

​SPRONG is een programma dat Regieorgaan SIA heeft ontwikkeld om hogescholen te ondersteunen bij het versterken van onderzoeksgroepen. De Hanzehogeschool Groningen, NHL-Stenden en een groot aantal noordelijke zorginstellingen en bedrijven ontvangen verspreid over de komende acht jaar 2 miljoen euro.

Het Noordelijke consortium, FAITH, richt zich inhoudelijk op het voorkomen en behandelen van kwetsbaarheid bij ouderen en mensen met een beperking met ondersteuning van technologie.

Contactpersonen:

Prof Cees van der Schans, Hanzehogeschool Groningen: c.p.van.der.schans@pl.hanze.nl.
Dr Evelyn Finnema, NHL/Stenden: evelyn.finnema@nhlstenden.com.

Zie ook nieuwsbericht van SIA.