Wereld Alzheimer Dag 2020
Wereld Alzheimer Dag 2020

 

Vandaag is het Wereld Alzheimer dag met het thema ‘Jong en Oud’. Een dag om stil te staan bij iedereen die te maken heeft met dementie. Alzheimer Nederland heeft in het kader van Wereld Alzheimer Dag een aangescherpte strategie dementie gepresenteerd waarin de lessen uit de corona-crisis zijn verwerkt en kwaliteit van leven de hoogste prioriteit heeft.

Dementiezorg voor Elkaar introduceert de website zorgstandaarddementie.nl met kennisdossiers gebaseerd op de nieuwe Zorgstandaard Dementie. De kennisdossiers zijn bedoeld voor professionals in zorg en welzijn die zorg en ondersteuning geven aan mensen met dementie en hun naasten.