World Physiotherapy Briefing Paper 5
World Physiotherapy Briefing Paper 5

De afgelopen 9 maanden heeft het nieuwe virus Covid-19 een enorme impact gehad op ons leven. Niet alleen zien we negatieve gezondheidseffecten bij diegene die de ziekte hebben gekregen maar ook als gevolg van alle de maatregelen om de ziekte in te dammen. Wereldwijd zijn fysiotherapeuten betrokken bij de revalidatie van Covid-19 patienten en het op gang houden van de reguliere fysiotherapeutische zorg. World Physiotherapy, de wereld vereniging voor fysiotherapeuten, heeft het initiatief genomen om regelmatig een update te schrijven (Briefings) over fysiotherapie en Covid-19.
Vanuit FAITH research is Lector Hans Hobbelen hierbij vanuit zijn functie als president van the International association of Physiotherapists working with Older People (IPTOP, official subgroup of World Physiotherapy) bij betrokken.