ZonMw subsidie voor project
ZonMw subsidie voor project "Natalie"

Project ‘Natalie’ ontvangt ZonMw-subsidie

Onlangs kregen we goed nieuws! Het project Natalie van het lectoraat iHuman van NHL Stenden Hogeschool krijgt als één van de tien Create Health-projecten de komende drie jaar ZonMw-subsidie. Hoofdonderzoeker Bard Wartena is maar wat blij met de financiële ondersteuning. “De komende drie jaar zullen we investeren in onderzoek om adaptieve, gebruikersvriendelijke applicaties te ontwerpen om mensen met (beginnende) dementie thuis te ondersteunen."

Need Articulation Through Autonomy Loss in Elderly; het is een hele mond vol. Vandaar dat de onderzoekers hun project de naam Natalie gaven. "Doel is om mensen met (beginnende) dementie thuis te ondersteunen met slimme technologie", vertelt Bard. "Daarvoor werken we al een aantal jaar samen met software ontwikkelaar Lable. Naast het verbeteren van deze applicaties ga ik de komende drie jaar als een vogel boven het totale project hangen om te zien welke methoden we hebben gebruikt en wat daarin wel en niet werkte."

Vogelvluchtperspectief

Dit vogelvluchtperspectief is nodig om in de toekomst de juiste onderzoeksmethodiek te kunnen kiezen voor een soortgelijk project, met eenzelfde doelgroep. “Wij leveren een toolbox af, met daarin een aantal methodes met handleidingen hoe wij ze hebben gebruikt en hoe dat naar ons idee werkte”, legt Bard uit. “Het eindresultaat is betere software voor mensen met beginnende dementie en handvaten voor collega’s die onderzoek doen naar deze doelgroep.”

Onderhandelingsspel

Hoe ontwerp je met mensen met dementie, mantelzorgers, casemanagers en wijkverpleegkundigen software die aansluit bij ieders wensen en eisen? Hoe krijg je verbeterpunten boven water en hoe kun je dat vertalen naar een volgend project? “Dat continue verbetertraject heeft specifiek mijn interesse", glundert Bard. Zijn enthousiasme is duidelijk zichtbaar. "Wat ik het leukste vind is alles wat er tijdens zo’n designproces allemaal gebeurt. Het is één grote zoektocht waarbij je als onderzoeker een soort van change agent wordt, die op zoek gaat naar een oplossing die genoeg draagvlak krijgt en waarin je alle mensen meeneemt."

Partners 

Naast het lectoraat iHuman van NHL Stenden Hogeschool zijn ook onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de TU Delft nauw betrokken bij het onderzoek dat is ondergebracht bij Sprong FAITH. " Verder hebben we volop contact met Alzheimer Friesland en de betrokken werkveldpartner is de ZorgSpecialist, een thuiszorgbedrijf gevestigd in Santpoort-Noord", vult Bard het rijtje partners aan. 

Kijkje achter de schermen

Voor de komende drie jaar krijgt project Natalie een subsidie van 300.000 euro. Bard: “Alhoewel het nu nog erg vroeg is, communiceren we al volop naar buiten wat we doen. We zijn toch best trots op de website die onlangs live ging. Op www.maaknataliecompleet.nl geven we je alvast een kijkje achter de schermen.”

Onderzoeker Bard Wartena heeft een achtergrond als psycholoog, met als specialisatie Cognitie & Media. Hij is sinds 2011 actief betrokken bij onderzoek en onderwijs. Meer informatie? Neem contact op met Bard door een mail te sturen naar b.o.wartena@nhl.nl.