Stand van zaken ontwikkeling FAITH Database
Stand van zaken ontwikkeling FAITH Database

In het werkpakket Database zijn forse stappen gezet.

In eerste instantie is er een eigen FAITH Datamanagement Plan (DMP) ontwikkeld dat voldoet aan alle vigerende DMP richtlijnen. Hiermee kunnen onderzoekers op een gestructureerde wijze de eerste stappen zetten in hun dataverzameling.

Vervolgens is de infrastructuur gebouwd voor de FAITH Database of beter gezegd de FAITH Datahub. Het systeem is zo ingericht dat elke onderzoeker in een veilige digitale omgeving data kan verzamelen op een onderzoek locatie. De data blijft dan eigendom van de locatie en kan geanonimiseerd doorgesluisd worden naar de centrale FAITH database. In deze database kunnen de data uit verschillende onderzoek locaties samengebracht worden en geanalyseerd.

Momenteel loopt een ‘proof of concept’ bij de onze partner de Kwadrantgroep met FAITH onderzoeker Berber Koelmans.

Dr. Hans Hobbelen
November 2019