FAITH actief in de week van de Implementatie!
FAITH actief in de week van de Implementatie!

In de eerste week van februari kwam de werkgroep van het FAITH-werkpakket Implementatie bijeen voor een werksessie. Een goede timing, want van 4 tot 8 februari was het de nationale ‘Week van de Implementatie’. Gastheer van deze werksessie was Revalidatie Friesland. 

Het werkpakket Implementatie is in het leven geroepen om de verschillende uitkomsten, producten, interventies, etc. die binnen het FAITH-programma ontwikkeld (gaan) worden, op zorgvuldige wijze te gaan implementeren. Binnen het werkpakket wordt door FAITH-consortiumleden echter al samengewerkt aan implementatievraagstukken die nu binnen hun organisaties spelen. 

De werkgroep stond de afgelopen bijeenkomst in het teken van het uitwisselen en analyseren van ervaringen met implementatietrajecten die in de diverse organisaties plaatsvinden. 

Het eerste deel van de sessie was gewijd aan het bespreken van een vooraf voorbereide casus. Het betrof een pilot bij zorgorganisaties Noorderbreedte en Patyna, in samenwerking met Tinybots (ontwikkelaar van zorgrobot Tessa) en Lable (softwareontwikkelaar voor de zorg). Doel van het project was om oudere cliënten met geheugenproblemen door middel van deze digitale ondersteuning meer zelfstandig te laten functioneren in hun dagelijkse bezigheden en deze ondersteuning te laten aansluiten bij hun eigen wensen en doelen. In de casusbespreking lag de focus op enkele belangrijke succes- en leermomenten: wat waren die momenten en waarom waren ze bepalend voor dit implementatietraject?

Met deze casus als ‘inspiratie’ deden de leden van de werkgroep vervolgens eenzelfde analyse om belangrijke momenten in een eigen, recent implementatietraject in kaart te brengen. Aan de hand van verschillende werkvormen zijn deze kritische gebeurtenissen geïnventariseerd en gezamenlijk geanalyseerd. Dit bracht interessante verschillen maar ook overeenkomsten aan het licht wat betreft gekozen implementatiestrategie en wat voor kwesties gedurende een traject naar voren komen. 

Zo is er wel consensus over het idee dat vooral eindgebruikers en professionals zoveel mogelijk vanaf het begin betrokken moeten zijn bij innovatieve trajecten. Maar hoe doe je dat nu ècht? Hoe bewaak je de uitgangspunten van een zorgvuldig en gedragen implementatieproces, wanneer ook tijd, geld en werkdruk voortdurend factoren zijn om mee rekening te houden? En aan welke signalen kun je herkennen wanneer dit onvoldoende gebeurt?

In de komende sessies zal meer casuïstiek met elkaar gedeeld worden; niet alleen om te leren van deze inhoudelijke uitwisseling, maar ook om voor de langere termijn richting te geven aan een (implementatie)onderzoeksagenda. Wat zijn de gedeelde inhoudelijke vraagstukken en een onderzoeksbenadering om gezamenlijk in op te trekken? Dit zal de komende maanden verder concreet gemaakt worden. 

Wil u als FAITH-partner meer informatie over de activiteiten binnen het werkpakket Implementatie en hoe het van meerwaarde kan zijn voor uw organisatie? Neem dan contact op met Job van ’t Veer (veerj@nhl.nl

 

Bijschrift bij foto:

Leden van de Implementatie-werkgroep in discussie, met als decor de 19deeeuwse bestuurskamer van Huize Lyndestein in Beetserzwaag.