Kennissessie: Lokale Kracht
Kennissessie: Lokale Kracht

Hoe organiseer je vanuit lokale verbanden activiteiten en ondersteuning op het gebied van basisvaardigheden? Hoe kunnen formele- en informele netwerken elkaar daarin versterken? Deze vragen staan centraal tijdens de kennissessie Lokale Kracht. 
 
16 mei, 14:00-16:00, in dBieb in Leeuwarden.

Programma
We trappen af met een presentatie van Prof. Dr. Gerjan Navis. Zij vertelt over het belang van leefstijl en de kracht van burgerinitiatieven. Zij is een verbinder tussen wetenschap en maatschappij. Haar werk als wetenschapper richt zich in het bijzonder op het preventie belang van leefstijlmanagement. Navis is betrokken bij verschillende burgerinitiatieven en slaat daarmee een brug tussen toponderzoek en belangen van bewoners in de regio.
 
Na een pauze gaan we verder met vier deelsessies. Bertina Algra vertelt over netwerkcentrum de Opstap in st. Jacobiparochie. Een plek waar iedereen welkom is en verschillende voorzieningen in het dorp samenkomen. Kijk hier alvast een filmpje om kennis te maken met Bertina en het netwerkcentrum. Er is ook een deelsessie geweid aan ervaringsdeskundigheid. Veel (bewoners)organisaties hebben moeite met het bereiken van de diverse doelgroepen. Kan ervaringsdeskundigheid daarbij helpen? De Digitale Academie Noord-Nederland helpt inwoners met het vergroten van hun digitale vaardigheden. Ze biedt een platform waar vraag en aanbod bijeenkomen. Belangrijk in een steeds digitaler wordende samenleving, dat levert ongetwijfeld een interessante sessie op. We nemen ook nog live een podcast op over het DG-Lab. Een gesprek over actieonderzoek in dorpen en wijken naar digitale (gezondheids)vaardigheden.

Deze bijeenkomst is een initiatief van NHL StendenFriese Preventieaanpak en FAITH research

AANMELDEN