Promotieonderzoek & proefschriften
Promotieonderzoek & proefschriften

Promotieonderzoek

Naam promovendus Titel project Startdatum Einddatum Financiering
Sandra Boxum InterGAIN: Interprofessionele aanpak van (risico op) ondervoeding en sarcopenie bij thuiswonende ouderen  1 november 2022  31 oktober 2025  ZonMw 
Gré Hoitinga  Gerontopsychiatrie/ persoonlijkheids stoornissen  1 december 2022  31 november 2026 

ZuidOostZorg 

(FAITH research partner)

Mirke Hondebrink  LEEV! GLI-VB  1 september 2022  31 augustus 2026  SIA RAAK PRO
Hetty Kazimier  Doorontwikkeling Care Dependency Scale   1 oktober 2022 najaar 2025  Noorderbreedte
LableCare
(partner FAITH)
Lise Maren Kloosterman  Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van lipoedeem  1 oktober 2021  30 september 2025  Jonge promovendiregeling Hanzehogeschool Groningen 
Kirsten Lamberts  LEEV! GLI-VB  1 september 2022  31 augustus 2026  SIA RAAK PRO

Marlies Oegema

Taal en motorische stoornissen bij mensen met dementie 1 september 2022  31 augustus 2026 Jonge promovendiregeling Hanzehogeschool Groningen 
Sanne Smulders  Verpleegkundig Leiderschap in de context van de Ouderenzorg  1 november 2022 1 november 2026 

Promotiefonds NHL Stenden Hogeschool

Talma Stichting

Suzan van Veen  Nurse-led complementary therapies on pain relief in palliative care patients  1 september 2021  31 augustus 2025 

ZuidOostZorg 

(FAITH research partner)

Lars Veldmeijer  The design of diagnostic tools that map human variation for tailored mental health care  1 mei 2022  1 mei 2026 

Promotiefonds NHL Stenden Hogeschool / 

UMCU

Lourens van der Weerd  Vorming van professionele en interprofessionele identiteit van zorgprofessionals: de invloed van onderwijs  1 september 2021  31 augustus 2025 

Hanzehogeschool Groningen Promotiefonds

Tessa Wokke LEEV! GLI-VB  1 september 2022  31 augustus 2026  SIA RAAK PRO 

Jelte Woudsma

Invloed van trauma in het verleden op ernstig tot zeer ernstig probleemgedrag bij dementie (D-ZEP) 1 oktober 2022  1 oktober 2026  Noorderbreedte

Ellen Okkema-Dijkstra

From a place to be to the place to be –

Residential care for older people with (severe) mental illness 
1 januari 2024  1 januari 2028  Noorderbreedte

Sandra de Wit

Ondersteuning van gezondheidsproblemen van mensen met een verstandelijke beperking 1 september 2023  31 augustus 2027  HG-promotiefonds, De Zijlen en Academie voor Verpleegkunde Hanzehogeschool Groningen 
Nicole Bruin  Re-ablement en beperkte gezondheidsvaardigheden bij kwetsbare ouderen in de geriatrische revalidatie  1 maart 2024  29 februari 2028  Zorgorganisatie Patyna en ZuidOostZorg (beide partner FAITH Research)