OVER FAITH
OVER FAITH

Over FAITH

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare mensen met eigen regie zo lang mogelijk een kwalitatief goed leven kunnen leiden? Deze vraag staat centraal binnen FAITH. 

Ouderen hebben bij een stijgende leeftijd een grotere kans op frailty (kwetsbaarheid). Maar ook mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening kunnen kwetsbaar zijn. Kleine verstoringen op fysiek, cognitief en sociaal gebied kunnen al voor ernstige complicaties zorgen, zoals valincidenten, ziekenhuisopname en vroegtijdig overlijden.

Onze doelstelling

Binnen FAITH bundelt een groot aantal partijen haar expertise en ervaringen op het gebied van frailty. Samen zorgen we voor meer inzicht, praktijkgerichte kennis, evidence based interventies en doen we onderzoek naar de toepassing hiervan in een gepersonaliseerde aanpak met oog voor de mogelijkheden van technologie en eHealth.

Onze partners

De partners die participeren binnen FAITH richten zich op onderzoek en zorg met betrekking tot kwetsbare mensen. Van zorgverzekeraars tot thuiszorgorganisaties; iedereen is van harte welkom om zich aan te sluiten bij FAITH.

Ons onderzoek

Frailty is een complex samenspel van factoren, die verschillen per individu. Dat vraagt om een gepersonaliseerde aanpak, die de eigen regie en veerkracht ondersteunt. In ons onderzoek richten we ons op ouderen, mensen waarbij sprake is van vroegtijdige veroudering, zoals bij mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking, de sociale omgeving van (vroegtijdig) ouderen en zorgprofessionals. 

FAITH-Onderzoeksprogramma

Het FAITH-Onderzoeksprogramma bestaat uit de volgende thema's:

  • Programma management: Cees van der Schans & Evelyn Finnema
  • Onderzoek: Cees van der Schans, Evelyn Finnema, Harriët Jager, Nynke Boonstra, Job van 't Veer, Hans Hobbelen en Fons van der Lucht
  • Academy: Harriët Jager
  • Kwaliteit: Nynke Boonstra
  • Implementatie: Job van 't Veer
  • Database: Hans Hobbelen