OVER FAITH
OVER FAITH
& ONS ONDERZOEKSPROGRAMMA

Iedereen wil prettig oud worden op een plek waar je je thuis voelt. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kunnen we er voor zorgen dat kwetsbare mensen met eigen regie zo lang mogelijk een kwalitatief goed leven kunnen leiden? Dat is de vraag die centraal staat binnen FAITH. 

Frailty (kwetsbaarheid) is een nog relatief onbekend begrip voor een probleem waar vele ouderen mee te maken krijgen. Onze stijgende leeftijd vergroot de kans op kwetsbaarheid. Kleine verstoringen op fysiek, cognitief en sociaal gebied kunnen al voor ernstige complicaties zorgen. Denk aan valincidenten, ziekenhuisopnames of vroegtijdig overlijden. Maar ook mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening kunnen kwetsbaar zijn.

Doelstelling FAITH
Binnen FAITH bundelt een groot aantal partijen haar expertise en ervaringen op het gebied van frailty. Samen zorgen we voor meer inzicht, praktijkgerichte kennis, evidence based interventies en doen we onderzoek naar de toepassing hiervan in een gepersonaliseerde aanpak met oog voor de mogelijkheden van technologie en eHealth.

Ons onderzoek richt zich op:
- ouderen
- mensen waarbij sprake is van vroegtijdige veroudering (mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking)
- de sociale omgeving van (vroegtijdig) oudere
- zorgprofessionals

 

 

Van zorgverzekeraars tot thuiszorgorganisaties; iedereen is van harte welkom zich aan te sluiten bij FAITH. Samen met onze partners richten we ons op onderzoek en zorg met betrekking tot kwetsbare mensen.

 

FAITH Research in de praktijk

FAITH Brochure

 

 

  In onze folder vindt u uitgebreide informatie over FAITH, wie we zijn en wat we doen.