OVER FAITH
OVER FAITH

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare mensen met eigen regie zo lang mogelijk een kwalitatief goed leven kunnen leiden? En hoe kunnen zorgprofessionals hieraan bijdragen? Dat zijn de vragen die centraal staan binnen FAITH. 

Onze stijgende leeftijd vergroot de kans op kwetsbaarheid (frailty). Kleine verstoringen in gezondheid en welbevinden kunnen al voor ernstige complicaties zorgen. Vermindering van spierkracht, afname van sociale contacten en verminderde mobiliteit kunnen leiden tot een hoger risico op complicaties, zoals valincidenten, ziekenhuisopnames of vroegtijdig overlijden. Maar ook mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening kunnen kwetsbaar zijn.

Doelstelling FAITH
FAITH wil professionals toerusten met state of the art kennis, vaardigheden en meetinstrumenten met als doel kwetsbare mensen te ondersteunen.

Expertise bundelen
Binnen FAITH bundelt een groot aantal partijen haar expertise en ervaringen op het gebied van frailty. Samen zorgen we voor meer inzicht, praktijkgerichte kennis, evidence based interventies en doen we onderzoek naar de toepassing hiervan in een gepersonaliseerde aanpak met oog voor de mogelijkheden van technologie en eHealth.

Ons onderzoek richt zich op:
- ouderen
- mensen waarbij sprake is van vroegtijdige veroudering (mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking)
- de sociale omgeving van (vroegtijdig) oudere
- zorgprofessionals

Onze partners
Van belangenbehartigers, zorgorganisaties tot bedrijven en kennisinstellingen; iedereen is van harte welkom zich aan te sluiten bij FAITH. Samen richten we ons op ontwikkeling en verspreiding van kennis met betrekking tot kwetsbare mensen.


TEAM FAITH

Projectmanagement
Dr. Harriët Jager-Wittenaar | Hanzehogeschool Groningen 
Dr. Evelyn Finnema | UMCG, Hanzehogeschool Groningen & NHL Stenden Hogeschool

     Dr. Evelyn Finnema   

FAITH Database
Dr. Hans Hobbelen | Hanzehogeschool Groningen

FAITH Academy
Dr. Harriët Jager-Wittenaar | Hanzehogeschool Groningen

FAITH Kwaliteit
Dr. Nynke Boonstra | NHL Stenden Hogeschool & GGZ Friesland

FAITH Implementatie
Dr. Job van 't Veer | NHL Stenden Hogeschool