Werkpakket Implementatie
Werkpakket Implementatie

Implementatie | Aan de slag op de werkvloer

Het werkpakket Implementatie wordt uitgevoerd binnen de FAITH Learning Community. Aan deze Learning Community nemen innovatiemanagers en andere professionals deel die binnen hun organisatie betrokken zijn bij implementatievraagstukken. Binnen de Learning Community wordt gezamenlijk nagedacht over oplossingen voor deze vraagstukken, worden ervaringen met de aanpak hierin uitgewisseld, en delen we kennis over praktische werkvormen die ingezet kunnen worden om tot duurzame implementatie te komen.

Dit gebeurt tijdens de bijeenkomsten van de Learning Community, die zo’n 6x per jaar georganiseerd worden. Tijdens elke bijeenkomst staat een nieuw vraagstuk rondom implementatie centraal, altijd aangedragen door de praktijk. Voor deze bijeenkomsten worden de leden van de Learning Community uitgenodigd, maar er is ook ruimte voor nieuwe of eenmalige gasten, bijvoorbeeld wanneer een specifieke discipline binnen de eigen organisatie een grote rol speelt bij een specifiek vraagstuk. De Learning Community is daarmee voortdurend in ontwikkeling en wordt gestuurd door de vraagstukken die er in de praktijk spelen.

Houd jij je binnen jouw organisatie bezig met implementatievraagstukken en wil je hier, op innovatieve wijze, kennis over uitwisselen? Neem dan contact op met Job van 't Veer (job.van.t.veer@nhlstenden.com).