FAITH Academy
FAITH Academy
SAMEN ZORGEN WE VOOR INNOVATIES

Binnen FAITH Academy delen we kennis en ervaring over frailty en frailty-onderzoek. Enerzijds doen we dat inhoudelijk met vragen als: hoe kun je frailty tegengaan? Anderzijds focussen we op de vraag hoe we onderzoek naar frailty kunnen versterken.

Kruisbestuiving is het hoofddoel van FAITH Academy. Dat gebeurt in diverse leernetwerken en innovatiewerkplaatsen. Om onze gezamenlijke kennis te delen, organiseren we regelmatig scholingen en bijeenkomsten.

FAITH Academy is er voor

 
 
 
 
 

 

 
      Professionals             Onderzoekers       Studenten en docenten 

Publieke lezingen

De FAITH Academy organiseert ieder kwartaal interactieve publieke lezingen. In deze lezingen willen we graag samen verder komen in onze kennis over en handelen in de zorg en begeleiding van ouderen en mensen met een psychische en/of verstandelijke beperking. We nodigen professionals, onderzoekers, bestuurders, beleidsmakers, docenten en studenten van harte uit om deel te nemen. De lezingen worden aangekondigd in onze agenda en via de sociale media. 

Publieke lezing associate lector Gea van Dijk

KWETSBAARHEID EN KRACHT VAN OUDEREN
Dr. Gea C. van Dijk, Associate Lector Ouderen met psychische problemen | 
NHL Stenden Hogeschool
Donderdag 10 februari 2022

In de lezing stonden deze onderwerpen centraal: Ouderen in Nederland, kwetsbaarheid en kracht van ouderen en ouderen met psychische problemen. Op een boeiende en interactieve manier zet Gea de deelnemers aan het denken over eigen beelden van ouderen en de eigen invloed op de kracht en kwaliteit van leven van ouderen in de eigen omgeving.

Gea is de winnaar van de Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie Award in 2021.

Opname Publieke lezing associate lector Gea van Dijk

 

Presentatie Publieke lezing associate lector Gea van Dijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publieke lezing lector Fons van der Lucht

VOORKOMEN IS BETER DAN VERZORGEN
Dr. Fons van der Lucht, Lector Healthy Ageing and Public Health | 
Hanzehogeschool Groningen
Donderdag 18 maart 2021

Hoe zorgen we voor een integrale aanpak rondom preventie bij ouderen? En hoe zorgen we dat ouderen actief worden betrokken bij dit vraagstuk?
Deze vragen stonden centraal in de publieke lezing van Fons van der Lucht, lector Healthy Ageing and Public Health op donderdag 18 maart 2021.

 

De lezing werd gevolgd door een paneldiscussie met Anjo Geluk en Geesje Nijhof (Denktank60+) en Mirjam Sevinga (GGD), waarin de vraag “Is oud worden een doemscenario of juist een uitdaging met kansen?” vanuit perspectief van ouderen en vanuit publieke gezondheid werd belicht.

Opname Publieke lezing lector Fons van der Lucht

 

Presentatie Publieke lezing lector Fons van der Lucht

Publieke lezing lector Job van 't Veer

MENSGERICHT ONTWERPEN VOOR SUCCESVOLLE (DIGITALE) INNOVATIE IN ZORG EN WELZIJN
Dr. Job van 't Veer, lector Digitale innovatie in Zorg en Welzijn |
NHL Stenden Hogeschool
Dinsdag 15 december 2020

Op 15 december gaf lector Job van ’t Veer de digitale publieke lezing 'Mensgericht ontwerpen voor succesvolle (digitale) innovatie in zorg en welzijn’. Job ging in op modellen van ontwerpen en implementeren en heeft laten zien dat bij mensgericht ontwerpen implementatie al start tijdens het ontwerpproces. 

De PowerPoint-presentatie van Job van 't Veer kunt u hier bekijken.
In de presentatie worden handige literatuurtips vermeld. 

 

 

 

 

 

 

De opname van de publieke lezing van Job van 't Veer kunt u hieronder terugkijken.

Publieke lezing Lector Hans Hobbelen

WAT IS KWETSBAARHEID?
Dr. Hans Hobbelen, Lector Healthy Lifestyle, Ageing and Health Care | Hanzehogeschool Groningen
12 december 2019
 
Over kwetsbaarheid bij ouderen. Wie is kwetsbaar? Wat is kwetsbaarheid? Wat moet je met de term kwetsbaarheid als zorgprofessional?
 
 
 
 

 

 

 

Als onderzoeker loop je bij het uitvoeren van je statistische gegevensanalyse soms tegen specifieke vragen, puzzels of knelpunten aan. Dan kan een gesprek met een expert je vrij eenvoudig en snel weer vooruit helpen. De FAITH Academy wil ook graag op deze manier het onderzoek binnen het FAITH research netwerk ondersteunen en biedt hulp via de FAITH statistische helpdesk.

Voor wie
De helpdesk is bedoeld voor onderzoekers in organisaties die lid zijn van FAITH research en docent-onderzoekers van NHL Stenden en de Hanzehogeschool Groningen die onderzoek doen binnen FAITH research of het domein Health.

Afspraak maken
Je kunt een persoonlijke Microsoft Teams of Skype afspraak aanvragen voor consultatie van een expert via FAITH.statistischehelpdesk@org.hanze.nl Geef in je mail kort aan welke vraag je wilt voorleggen.