FAITH Academy
FAITH Academy

Binnen FAITH Academy delen we kennis en ervaring over frailty en frailty-onderzoek.
Enerzijds doen we dat inhoudelijk met vragen als: hoe kun je frailty tegengaan? Anderzijds focussen we op de vraag hoe we onderzoek naar frailty kunnen versterken.


Kruisbestuiving is het hoofddoel van FAITH Academy.
Dat gebeurt in diverse leernetwerken en innovatiewerkplaatsen. Om onze gezamenlijke kennis te delen, organiseren we regelmatig scholingen en bijeenkomsten.

FAITH Academy is er voor

 
 
 
 
 

 

 
      Professionals             Onderzoekers       Studenten en docenten 

Als onderzoeker loop je bij het uitvoeren van je statistische gegevensanalyse soms tegen specifieke vragen, puzzels of knelpunten aan. Dan kan een gesprek met een expert je vrij eenvoudig en snel weer vooruit helpen. De FAITH Academy wil ook graag op deze manier het onderzoek binnen het FAITH research netwerk ondersteunen en biedt hulp via de FAITH statistische helpdesk.

Voor wie
De helpdesk is bedoeld voor onderzoekers in organisaties die lid zijn van FAITH research en docent-onderzoekers van NHL Stenden en de Hanzehogeschool Groningen die onderzoek doen binnen FAITH research of het domein Health.

Afspraak maken
Je kunt een persoonlijke Microsoft Teams of Skype afspraak aanvragen voor consultatie van een expert via FAITH.statistischehelpdesk@org.hanze.nl Geef in je mail kort aan welke vraag je wilt voorleggen.

Planning afspraken
De helpdesk is iedere twee weken op donderdag open van 16.30-18.30 uur. We gaan voor een consult uit van een half uur.
Op basis van de aanmeldingen wordt een indeling gemaakt voor een Microsoft Teams of Skype gesprek. Het tijdstip en gegevens voor de  afspraak krijg je via email toegestuurd.

Data voor schooljaar 2020-2021
1 april
15 april
29 april
20 mei
3 juni
17 juni
1 juli

Publieke lezingen

De FAITH Academy organiseert ieder kwartaal interactieve publieke lezingen. In deze lezingen willen we graag samen verder komen in onze kennis over en handelen in de zorg en begeleiding van ouderen en mensen met een psychische en/of verstandelijke beperking. We nodigen professionals, onderzoekers, bestuurders, beleidsmakers, docenten en studenten van harte uit om deel te nemen. De lezingen worden aangekondigd in onze agenda en via de sociale media. 

Publieke lezing lector Fons van der Lucht

Voorkomen is beter dan verzorgen
Dr. Fons van der Lucht, Lector Healthy Ageing and Public Health

Donderdag 18 maart 2021

Hoe zorgen we voor een integrale aanpak rondom preventie bij ouderen? En hoe zorgen we dat ouderen actief worden betrokken bij dit vraagstuk?
Deze vragen stonden centraal in de publieke lezing van Fons van der Lucht, lector Healthy Ageing and Public Health op donderdag 18 maart 2021.

De lezing werd gevolgd door een paneldiscussie met Anjo Geluk en Geesje Nijhof (Denktank60+) en Mirjam Sevinga (GGD), waarin de vraag “Is oud worden een doemscenario of juist een uitdaging met kansen?” vanuit perspectief van ouderen en vanuit publieke gezondheid werd belicht.

Klik op "Lees meer" rechtsonder om de opname en de presentatie van de publieke lezing te bekijken.

Opname Publieke lezing lector Fons van der Lucht

 

Presentatie Publieke lezing lector Fons van der Lucht

Publieke lezing lector Job van 't Veer

"Mensgericht ontwerpen voor succesvolle (digitale) innovatie in zorg en welzijn.
Op 15 december 2020 gaf lector Job van ’t Veer van NHL Stenden Hogeschool, vanuit FAITH Academy de digitale publieke lezing 'Mensgericht ontwerpen voor succesvolle (digitale) innovatie in zorg en welzijn’. De animo was groot, er hadden zich meer dan 200 deelnemers aangemeld. Job is ingegaan op modellen van ontwerpen en implementeren en heeft laten zien dat bij mensgericht ontwerpen implementatie al start tijdens het ontwerpproces. Aan het eind van de publieke lezing heeft Job een aantal praktijkvoorbeelden besproken met de deelnemers. Klik op "Lees meer" rechtsonder om de powerpoint en de opname van de publieke lezing te bekijken.

De PowerPoint-presentatie van Job van 't Veer kunt u hier bekijken.
In de presentatie worden handige literatuurtips vermeld. 

 

 

 

 

 

 

De opname van de publieke lezing van Job van 't Veer kunt u hieronder terugkijken.

Publieke lezing Dr. Hans Hobbelen

Publieke Lezing "Wat is kwetsbaarheid?"