Samenwerken aan toekomstbestendige zorg
Samenwerken aan toekomstbestendige zorg

Met een groeiend aantal ouderen op hoge leeftijd, een stapeling van fysieke, psychische en/of sociale problemen en een stijging van de complexiteit van onze samenleving stijgt de kans op frailty (kwetsbaarheid) bij mensen met een beperking. Daardoor groeit ook de vraag naar zorgprofessionals die weten hoe ze hier mee moeten omgaan. We geven u graag vijf redenen om u aan te sluiten bij FAITH.

1. Blijf uzelf ontwikkelen
Wie toekomstbestendige zorg wil geven, moet zichzelf blijven uitdagen en openstaan voor nieuwe dingen. Om kwetsbaarheid te voorkomen is vroegsignalering een vereiste, net als preventief handelen. Door trainingen en masterclasses en verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan leernetwerken werken we samen aan praktijktoepassingen.

2. Haal meer kennis in huis
We willen met elkaar één grote learning community vormen. In ateliers, werkplaatsen en projecten werken zorgprofessionals, onderzoekers, docenten en studenten samen aan actuele vraagstukken. Zo nemen we een kijkje in elkaars keuken en delen we onze kennis.

3. Ontwikkel samen nieuwe technieken en middelen
Naast het ontwikkelen van nieuwe kennis staat ook het verder ontwikkelen van technieken en middelen centraal binnen FAITH. Door kennis te delen met andere zorgorganisaties kunnen we samen de zorg verbeteren.

4. Krijg ondersteuning bij complexe vraagstukken
Frailty gaat verder dan alleen lichamelijke kwetsbaarheid; ook sociale kwetsbaarheid speelt een hoofdrol. Denk aan dementie, eenzaamheid, maar ook kwetsbaarheid van mantelzorgers. Wij bieden ondersteuning aan deze professionals om samen naar oplossingen te zoeken. Tegelijkertijd kunnen wij onze kennis updaten. Met andere woorden; deze ondersteuning werkt beide kanten op.

5. Wees klaar voor de toekomst
Zorgrobots, huizen die meedenken met de bewoners en virtual reality-toepassingen; u kent vast wel voorbeelden van innovaties in de zorg. Maar er zijn zoveel meer innovaties en technologieën waarmee we inspelen op de toekomst. Daarbij kunnen we niet zonder partners in het onderzoeksveld, het onderwijs en de wetenschap. Samen zorgen we voor nieuwe innovaties. Door u aan te sluiten bij FAITH draait u mee in dit proces en bent u klaar voor de toekomst.