FAITH Partners
FAITH Partners

ZuidOostZorg

ZuidOostZorg

ZuidOostZorg is een zorginstelling in het zuidoosten van Fryslân en één locatie in Dokkum. ZuidOostZorg biedt zorg en ondersteuning wanneer u thuis woont. Daarnaast hebben we verpleeg- en verzorgingshuizen op mooie locaties in Zuidoost-Fryslân. ZuidOostZorg is betrokken bij onderzoeksprojecten naar Belevingsgerichte zorg en Qwiek.up. 

Binnen deze projecten wordt praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten en toepassingsmogelijkheden van de Qwiek.up bij mensen met dementie. Mensen met dementie kunnen prikkels vanuit de omgeving moeilijk verwerken en onderscheiden, wat kan leiden tot over- of onderprikkeling. Als gevolg hiervan kan probleemgedrag ontstaan, zoals roepen, dwangmatig gedrag, agressie, apathie, agitatie, verkramping. Onderzoek is nodig naar innovatieve oplossingen. 

De Qwiek.up, een mobiele beamer die een audiovisuele beleving creëert voor cliënten, kan aanvullend aan persoonsgerichte zorg worden ingezet om probleemgedrag te verminderen, de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren en de zorgverlener te ondersteunen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Hans Drenth, Coördinator Onderzoek en Wetenschap: h.drenth@zuidoostzorg.nl