Blog
Blog

Haast Vroeger was ‘de zolder’ een oplossing voor alles waar ik op dat moment geen tijd voor had, verder geen plek voor had of waarvan ik niet wist wat ik ermee moest. ‘Zet maar op zolder’ betekende ‘dat doe ik later wel’.
Zorgkloof – 2 ‘Zorg’ is zo’n thema met veel deelonderwerpen, vertakkingen en lijntjes met andere thema’s. Alles heeft met alles te maken. Als er iets ergens gaat schuiven, neem de kinderopvang, heeft dat ook gevolgen voor de zorg in zieken- en verpleeghuizen en de thuiszorg. Is er minder mantelzorg beschikbaar, dan levert dat overal in ieder geval ook stagnatie op. Hoe zit het eigenlijk met de regie? Zorg is toch geen op=op artikel? Maar ook niet onbeperkt beschikbaar …
T R A A G We hebben allemaal last van vertraagtaal. Taal die zo onduidelijk is, dat die bij de lezer alleen maar vraagtekens oproept. Is die vaagheid niet juist de opzet? Anjo Geluk vindt dat we het niet langer moeten accepteren.
1 reactie
De trap des levens Anjo Geluk is aardig uitgekeken op de trap des levens, die altijd de nadruk legt op wat de jeugd allemaal kan en wat ouderen allemaal niet meer kunnen. Is die trap inmiddels niet een beetje versleten?
Eeuwelingen Ze overleefden alles: de crisisjaren, de oorlog - waarin ze vochten, trouwden of onderdoken. Ze groeiden op in het interbellum, maakten de Watersnoodramp mee, de opkomende welvaart en de coronacrisis.
Zorgkloof Voorspellingen worden niet altijd bewaarheid. Ook trends houden zich niet altijd aan de verwachtingen. Maar de zorgkloof dreigt uit te komen.

Een blog van Anjo Geluk-Bleumink, voorzitter van de Denktank 60+ Noord, een (netwerk)organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt.
Oudjes Wat zullen we doen: ‘ouderen’ of ‘senioren’ gebruiken als we het over 65-plussers hebben?

Een blog van Anjo Geluk-Bleumink, voorzitter van de Denktank 60+ Noord, een (netwerk)organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt.
3 reacties
Beelden De beeldvorming over ‘oud’ en ouderen zit ons nogal eens in de weg.

Een blog van Anjo Geluk-Bleumink, voorzitter van de Denktank 60+ Noord, een (netwerk)organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt.
Schoon! Elk jaar wordt er een woord van het jaar gekozen. Door Van Dale georganiseerd.

Een blog van Anjo Geluk-Bleumink, voorzitter van de Denktank 60+ Noord, een (netwerk)organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt.
Minder bewegen bij ouderen niet alleen fysiek probleem In deze tijden van thuisisolatie schuilt het gevaar dat ouderen minder bewegen, waardoor risico op en gevolgen van kwetsbaarheid toenemen.

Een blog van Hans Drenth, lector Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen van Hanzehogeschool Groningen.
Coronacrisis voor mensen met verstandelijke beperking Coronacrisis voor mensen met verstandelijke beperking en hun naasten: leed, zorgen maar ook veerkracht.

Een blog van Aly Waninge, lector Participatie en gezondheid bij mensen met een verstandelijke en visuele beperking bij Hanzehogeschool Groningen
Later ‘Later’ was voor mij altijd een soort paradijs, iets om naar uit te kijken zonder dat ik precies wist wat het was.

Een blog van Anjo Geluk-Bleumink, voorzitter van de Denktank 60+ Noord, een (netwerk)organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt.
Fietsen Er gaat geen week voorbij zonder dat ik het in beton gegoten cliché over de babyboomer tegengekomen ben.

Een blog van Anjo Geluk-Bleumink, voorzitter van de Denktank 60+ Noord, een (netwerk)organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt.
Wonden Een van de mooiste rubrieken in De Volkskrant vind ik "Dit ben ik", portret van een kind in zijn slaapkamer.

Een blog van Anjo Geluk-Bleumink, voorzitter van de Denktank 60+ Noord, een (netwerk)organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt.
Ertoedoen Snel uitgesproken lijkt het wel een woord uit een vreemde taal: ertoedoen. “Wat?” “ER TOE DOEN!”

Een blog van Anjo Geluk-Bleumink, voorzitter van de Denktank 60+ Noord, een (netwerk)organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt.
Haasje Over Wij ouderen beroepen ons nogal eens op ervaring. Die hebben we ongetwijfeld, met zo ongeveer alles.

Een blog van Anjo Geluk-Bleumink, voorzitter van de Denktank 60+ Noord, een (netwerk)organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt.