FAITH Projecten in de zorg
FAITH Projecten in de zorg
In ateliers, leernetwerken en innovatiewerkplaatsen werken (zorg)professionals, onderzoekers, docenten en studenten samen aan actuele vraagstukken op het gebied van frailty. Dat doen we binnen diverse projecten waarbij we ons richten op: 
 ➣ Ziekenhuiszorg
 ➣ Ouderenzorg
 ➣ Thuiszorg
 ➣ Psychische zorg 
 ➣ Verstandelijk gehandicaptenzorg
 ➣ Publieke gezondheid

Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van lipoedeem

Dit onderzoeksproject richt zich op de interdisciplinaire diagnostiek en behandeling van de chronische aandoening lipoedeem, een aandoening die wordt gekenmerkt door een pijnlijke en disproportionele vetverdeling in met name de benen en vooral bij vrouwen voorkomt.

De effecten van Blended Care ter verbetering van de spraak, taal, cognitie en communicatieve participatie bij patiënten met afasie en spraakapraxie in de revalidatiefase

Afasie is een taalstoornis die zich uit in praten, lezen, schrijven en bij het begrijpen van gesproken taal. Spraakapraxie uit zich door problemen met het doelbewuste spreken. Dit project richt zich op het effect van intensieve ‘stoornisgerichte logopedische therapie’, met focus op de aangedane onderliggende processen die de problemen veroorzaken. Om het effect van deze therapie goed te onderzoeken is er een nieuw, passend procesgeoriënteerd meetinstrument nodig. De aandacht zal daarom eerst uitgaan naar het ontwikkelen van dit instrument.

Kwetsbaarheid vanuit het perspectief van ouderen

Er is veel bekend over de gevolgen van ouder worden en kwetsbaarheid, toch wordt de eigen perceptie van ouderen nauwelijks meegenomen. Binnen deze studie wordt onderzocht hoe ouderen kwetsbaarheid ervaren en in welke mate dit verschilt of overeenkomt met objectieve metingen ten aanzien van kwetsbaarheid.

Gezondheid van en medische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking, welke zorg is nodig?

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen, zoals chronische aandoeningen, cardiovasculaire problematiek, sensorische beperkingen, beperkingen in de mobiliteit en het dagelijks functioneren. In de dagelijkse ondersteuning is daarom naast begeleiding extra aandacht nodig. Dit onderzoek richt zich op het optimaliseren van de organisatie en de kwaliteit van de ondersteuning van de somatische gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking door directe begeleiders en in samenwerking met de verpleegkundige en medische zorg.

Dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen

De levensverwachting van mensen met een verstandelijke beperking is sterk toegenomen. Dit maakt dat dementie prominenter aanwezig is in de gehandicaptenzorg. Echter, hoe ernstiger de verstandelijke beperking, hoe ingewikkelder achteruitgang in functioneren en dementie zijn vast te stellen. Er is dan ook nog veel onduidelijkheid over hoe dementie zich uit bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen (Z)EV(M)B.

Kwetsbaarheid tijdens de coronapandemie

Onderzoek gericht op het leveren van aanbevelingen voor interventies en strategieën vanuit het perspectief van thuiswonende ouderen, mantelzorgers en professionals, ter voorkoming of vermindering van negatieve effecten van maatregelen tijdens een (toekomstige) pandemie op kwetsbaarheid (frailty) bij thuiswonende ouderen.