FAITH Projecten in de zorg
FAITH Projecten in de zorg
SAMEN ZORGEN WE VOOR INNOVATIES
In ateliers, leernetwerken en innovatiewerkplaatsen werken (zorg)professionals, onderzoekers, docenten en studenten samen aan actuele vraagstukken op het gebied van frailty. Dat doen we binnen diverse projecten waarbij we ons richten op: 

 ➣ Ziekenhuiszorg
 ➣ Ouderenzorg
 ➣ Thuiszorg
 ➣ Psychische zorg 
 ➣ Verstandelijk gehandicaptenzorg
 ➣ Publieke gezondheid
 

De geïdentificeerde kennis- en onderzoeksthema’s voor de komende periode zijn als volgt vastgesteld:

  1. Zorg voor de meest kwetsbaren: Dit omvat specifieke aandacht voor mensen met dementie, psychiatrische problemen, een verstandelijke beperking en palliatieve zorg.
  2. Vitaal ouder worden: hierbij richten we ons op de (on)mogelijkheden van preventie, healthy ageing en welzijn
  3. Eigen regie en langer zelfstandig: Reablement, kortdurende zorg en gezamenlijke besluitvorming om individuen -waar mogelijk - in staat te stellen regie te voeren over hun eigen leven.
  4. Sociale innovatie: aandacht voor de (on)mogelijkheden van technologie, hulpmiddelen en aanpassingen in de zorg, evenals interprofessioneel leren en ontwikkelen.