FAITH Projecten in de zorg
FAITH Projecten in de zorg
In ateliers, leernetwerken en innovatiewerkplaatsen werken (zorg)professionals, onderzoekers, docenten en studenten samen aan actuele vraagstukken op het gebied van frailty.
 
Dat doen we binnen diverse projecten waarbij we ons richten op: ZiekenhuiszorgOuderenzorgThuiszorgPsychische zorg en Verstandelijk gehandicaptenzorg.

Kwetsbaarheid tijdens de coronapandemie

Onderzoek gericht op het leveren van aanbevelingen voor interventies en strategieën vanuit het perspectief van thuiswonende ouderen, mantelzorgers en professionals, ter voorkoming of vermindering van negatieve effecten van maatregelen tijdens een (toekomstige) pandemie op kwetsbaarheid (frailty) bij thuiswonende ouderen.

Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van lipoedeem

Dit onderzoeksproject richt zich op de interdisciplinaire diagnostiek en behandeling van de chronische aandoening lipoedeem, een aandoening die wordt gekenmerkt door een pijnlijke en disproportionele vetverdeling in met name de benen en vooral bij vrouwen voorkomt.

De effecten van Blended Care ter verbetering van de spraak, taal, cognitie en communicatieve participatie bij patiënten met afasie en spraakapraxie in de revalidatiefase

Afasie is een taalstoornis die zich uit in praten, lezen, schrijven en bij het begrijpen van gesproken taal. Spraakapraxie uit zich door problemen met het doelbewuste spreken. Beide komen veelvuldig, vaak in combinatie, voor na een beroerte en hebben een enorme impact op het sociale leven van mensen. Dit project richt zich op het effect van intensieve ‘stoornisgerichte logopedische therapie’, een specifieke benadering van spraak– en taaltherapie met focus op de aangedane onderliggende processen die de problemen veroorzaken die naar buiten komen (symptomen). Om het effect van deze therapie goed te onderzoeken in de revalidatiefase na een beroerte is er een nieuw, passend procesgeoriënteerd meetinstrument nodig. De aandacht zal daarom eerst uitgaan naar het ontwikkelen van dit meetinstrument.

Kwetsbaarheid vanuit het perspectief van ouderen

Er is veel bekend over de gevolgen van ouder worden en kwetsbaarheid, toch wordt de eigen perceptie van ouderen nauwelijks meegenomen. Binnen deze studie wordt onderzocht hoe ouderen kwetsbaarheid ervaren en in welke mate dit verschilt of overeenkomt met objectieve metingen ten aanzien van kwetsbaarheid.