Partner worden van FAITH Research

Partner worden van FAITH Research

Met een groeiend aantal ouderen op hoge leeftijd, een stapeling van fysieke, psychische en/of sociale problemen en een stijging van de complexiteit van onze samenleving stijgt de kans op frailty (kwetsbaarheid) bij mensen met een beperking. Daardoor groeit ook de vraag naar zorgprofessionals die weten hoe ze hier mee moeten omgaan. We geven u vijf redenen om u aan te sluiten bij FAITH.
lees verder

Wij vragen ons iedere dag af hoe we kwetsbare mensen de best mogelijke zorg kunnen bieden

Samen denken we mee over de toekomst van ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening.
En belangrijker nog: we delen de kennis en expertise die we in huis hebben.

FAITH is de learning community, die kennis ontwikkelt en verbindt.