FAITH Partners
FAITH Partners

Noorderbreedte

Bij Noorderbreedte zorgen we voor het verschil. Hoe? Door elke dag zo waardevol mogelijk te maken. We vertellen je graag meer over onze missie en visie waarmee we voor persoonsgerichte en warme zorg gaan. Zo zorgen we bij Noorderbreedte voor het verschil. Voor bewoners/cliënten en hun naasten, voor vrijwilligers en voor alle medewerkers.

Onze missie: een waardevolle dag

Noorderbreedte zorgt voor het verschil in de ouderenzorg. Dat doen we door volop in te zetten op onze missie: het realiseren van een waardevolle dag. Wij willen dat elke dag betekenis heeft en dat bewoners/cliënten de kans krijgen het leven te leiden zoals zij dat het liefst willen. Daarbij kijken we onder meer naar hun hartenwensen en verdiepen we ons in hun levensverhaal. Overigens willen we niet alleen een waardevolle dag voor de bewoners en cliënten, dat willen we ook voor de vrijwilligers en medewerkers. We zetten ons hier elke dag met hart en ziel voor in. Dat doen we met elkaar.