FAITH Partners
FAITH Partners

Cosis

Cosis helpt in Groningen en Drenthe kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. Cosis neemt actief deel aan de projecten vanuit de Innovatiewerkplaats Active Ageing voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (IWP-VB) en de Krachten Gebundeld. Deze onderzoeksprojecten vragen aandacht voor een gezonde leefstijl bij mensen met een verstandelijke beperking binnen zorgorganisaties.

Binnen deze projecten wordt onderzoek gedaan naar wat zorgorganisaties kunnen veranderen aan bestaande leefstijlinterventies waardoor deze succesvol geïmplementeerd, geborgd en overgedragen kunnen worden. Passend bij de zorgvisie van de zorgorganisatie. Er wordt o.a. onderzocht welke factoren essentieel zijn om gezonde leefstijl consequent in de dagelijkse zorg in te voeren. 

Daarnaast wordt onderzocht welke gedragsveranderingstechnieken geschikt zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking en in hoeverre deze al worden toegepast in de praktijk. Ook wordt onderzocht welke kennis nodig is over gezondheid, om mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders te voorzien van een gezonde leefstijl, om ondersteuning op maat aan te kunnen bieden. Deze nieuwe kennis hebben wij binnen Cosis bijvoorbeeld gebruikt in ons leefstijlproject ‘Lekker in je Lijf!’. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne Steenbergen: r.steenbergen@cosis.nu of Alma Akkerman: a.akkerman@cosis.nu.