FAITH Partners
FAITH Partners

Alzheimer Friesland

Afdeling Friesland van Alzheimer Nederland ondersteunt mensen met dementie die thuis wonen en ook hun mantelzorger. Daarnaast stimuleren wij gemeenten om te werken aan een dementievriendelijke samenleving. Wij zijn betrokken bij onderzoek om kwetsbaarheid te voorkomen en daarmee de zorgafhankelijkheid terug te dringen.

Binnen deze projecten wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen van frailty. Dit is van belang voor ouderen en zeker voor mensen met dementie. Ook voor hen die thuis wonen. Voor ons is met name de groep mensen met dementie van belang. Verstoringen op fysiek, cognitief en sociaal vlak kunnen grote verstoringen geven en complicaties die om meer zorg en behandeling vragen. Met een preventieve aanpak van fraility kunnen we kwetsbaarheid voorkomen en daarmee de zorgafhankelijkheid terugdringen. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loek Punt, voorzitter afdeling Friesland Alzheimer Nederland: l.punt@alzheimervrijwilligers.nl.