FAITH Partners
FAITH Partners

Hof en Hiem

Ouderen zijn bij Zorggroep Hof en Hiem van harte welkom voor goede zorg. Deze zorg kan variëren van lichte tot complexe zorg. We bieden u deze zorg zowel binnen als buiten onze levendige woonzorgcentra, dus ook bij u thuis. Onze kernwaarden zijn vertrouwd, dichtbij, samen en hartelijk. Deze waarden zijn de basis voor goede zorg die helemaal is afgestemd op wat u nodig heeft.

Hof en Hiem is in samenwerking met het lectoraat iHuman van NHL Stenden Hogeschool bezig met het opzetten van een project Innovatieve zorg- en welzijnstechnologie binnen Hof en Hiem. Doel van dit project is onderzoek naar innovatieve technologie voor zorg en welzijn, die wordt ingezet bij cliënten die daar aantoonbaar baat bij hebben. 

Ook in de bedrijfsvoering van de organisatie gebruiken we beschikbare technologische en digitale middelen, als deze bewezen resultaten opleveren. Door processen slimmer en effectiever in te richten, willen we in de zorg- en dienstverlening meer aandacht hebben voor onze cliënten.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harrie Dijkstra, manager Hof en Hiem Thuiszorg: h.dijkstra@hofenhiem.nl.