FAITH Partners
FAITH Partners

Alliade zorggroep

Onder Zorggroep Alliade vallen meerdere zorgpartners, waaronder Meriant en Talant. Zij zijn deskundig op het gebied van gehandicaptenzorg, ouderenzorg, arbeidsreïntegratie, orthopedagogische behandeling en thuiszorg. Alliade faciliteert en verbindt haar zorgpartners. 

Talant is een actieve partner in het IWP-netwerk Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking. Binnen dit netwerk zijn er diverse onderzoeksprojecten rondom thema leefstijl die vallen onder FAITH. 

In de innovatiewerkplaats 'Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking' werkt het Centre of Expertise Healthy Ageing van Hanzehogeschool samen met zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven aan nieuwe diensten en producten om deze specifieke groep mensen te helpen zo lang mogelijk gezond en actief te blijven. Ze zijn gericht op een actieve levensstijl, één van de belangrijkste factoren voor gezond ouder worden. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alliade: info@alliade.nl