FAITH Partners
FAITH Partners

Medisch Centrum Leeuwarden

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden en Harlingen, voor acute, hoogcomplexe én basiszorg in Friesland. Het ziekenhuis is gericht op onderzoek, onderwijs, innovatie en biedt uitzonderlijke zorg en aandacht voor iedere individuele patiënt.

Het MCL is als groot STZ ziekenhuis in de regio benaderd door de twee trekkers van het project om vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid richting burgers en patienten deel te nemen in FAITH, hetgeen we positief hebben beantwoord. Als ziekenhuis willen we graag ons steentje daar aan bijdragen en zien de waarde en importantie van dit project. Het sluit daarbij zeer goed aan bij onze kerwaarden; samen, aandacht en vernieuwen. Ook naar de kwetsbare patient.

Christiaan Boerma, decaan van de MCL Academy, is lid van de Stuurgroep FAITH. Binnen het MCL worden nog concrete onderzoeksprojecten benoemd passend bij de doelstelling van FAITH.