FAITH Partners
FAITH Partners

Argo

Argo is het onderzoeksbureau voor kwaliteitsverbetering in de zorg. ARGO is onderdeel van de TriadeGroep.

Er zijn grote veranderingen in de zorg aan de gang. Samenwerking met klanten, vitaliteit van medewerkers en transparantie worden steeds belangrijker.

ARGO neemt de vraag van de cliënt als uitgangspunt en werkt daardoor aan duurzame verbeteringen van het zorgaanbod.

ARGO verstaat de kunst om uitkomsten van onderzoek te vertalen naar haalbare oplossingen. Zodat feedback ook werkelijk tot betere dienstverlening leidt.