FAITH Partners
FAITH Partners

Denktank 60+ Noord

Denktank 60+ Noord 

Denktank 60+ Noord is een netwerkorganisatie gericht op de participatie van ouderen in de samenleving, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. 

Denktank 60+ Noord draagt binnen FAITH bij aan een aantal projecten gericht op kwetsbaarheid/kwetsbare ouderen. De meerwaarde van deze samenwerking is inmiddels aangetoond, nu nog de overtuiging van professionals om ook ouderen bij hun project te betrekken. Dus niet vóór of óver ouderen, maar mét hen. 

Denktank 60+ Noord houdt zich bezig met thema’s als de voorbereiding op later, de samenwerking met opleidingen en met wonen, welzijn en zorg vanuit het perspectief van ouderen. Denktank 60+ Noord is onder meer betrokken bij de Regiotafels, bij de Noordelijke delegaties, het Platform Drenthe en bij de (landelijke) Raad van Ouderen. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Anjo Geluk-Bleumink: willemanjo@zonnet.nl.