FAITH Team
FAITH Team

Dr. Job van 't Veer

NHL Stenden Hogeschool

Een virtual reality training om zorgmedewerkers voor te bereiden op een nieuwe Covid-19 uitbraak. Een game voor autistische kinderen. Of de inzet van slimme sensoren bij dementerende ouderen. Digitale innovaties zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Job van 't Veer onderzoekt de mogelijkheden van digitale innovatie in de volle breedte van het zorg- en welzijnsdomein.

"Na mijn studie Toegepaste Communicatiewetenschap heb ik promotieonderzoek gedaan naar destigmatisering van mensen met een psychische achtergrond. Tijdens dit traject ging het er vooral om een aantal artikelen te publiceren over dit thema. Dat zette me aan het denken. Ik wist alles van dit onderwerp, had het probleem exact in kaart gebracht, maar puntje bij paaltje had ik er zelf nog vrij weinig aan gedaan om het op te lossen. Vandaar dat ik de stap heb gezet naar praktijkgericht onderzoek binnen het hoger onderwijs. Onderzoek moet in mijn ogen meer zijn dan het vaststellen of beter begrijpen van de werkelijkheid. Het moet verandering teweeg te brengen. Precies wat we binnen FAITH ook voor ogen hebben."

"In 2004 ben ik als docent Psychologie begonnen bij NHL Stenden. Al snel werd ik gevraagd om mee te werken aan een aantal onderzoeken van de toenmalige collega-lectoren. Rode draad binnen al deze projecten was dat ze zich allemaal focusten op de ondersteuning van kwetsbare mensen. Van eenzaamheid bij ouderen tot LVB-jongeren die leren zelfstandig te wonen. Ik durf te stellen dat ik als onderzoeker een redelijke allrounder ben binnen het zorg- en welzijnsdomein. Als lector richt ik me nog steeds op zowel het welzijnswerk als de gezondheidszorg, maar dan wel specifieker gericht op de digitale innovatie die nodig is in deze domeinen."

"Eén van de projecten waar ik aan werk heet Anders werken in de zorg. Dit project richt zich op het implementeren van nieuwe technologieën in de zorg. Mijn rol in dit onderzoek is om te kijken hoe we zorgorganisaties kunnen ondersteunen om deze technologieën goed te implementeren. Daarbij komen uiteraard een aantal technische randvoorwaarden kijken, maar belangrijker nog is de rol van de professional. Hoe kun je die van meet af aan betrekken bij de implementatie? Hoe zorg je er voor dat ze enthousiast worden om de innovatie ook daadwerkelijk in te zetten?"

"Vaak draait het bij technologische innovatie vooral om sociale innovatie: de wil om te werken met deze nieuwe producten. Mijn mening is dat je vakinhoudelijke professionals al zo vroeg mogelijk aan tafel moet krijgen, zodat ze mee kunnen beslissen over wat voor hen zinvolle innovaties zijn. Dit is ook de rol die ik binnen FAITH op me heb genomen. Ik houd me bezig met implementatievraagstukken in de breedste zin van het woord. Dat hoeft niet per se technologie te zijn, het kan ook nieuwe therapievorm of meetinstrument zijn. Op welk moment neem je welke mensen mee in die verandering? En hebben ze ook een mandaat om het zo in te richten zoals zij het willen? Dat zijn de vragen die er toe doen."

"Ik hoop met mijn onderzoek de beeldvorming rond kwetsbare mensen te veranderen. Door vooral in te zetten op participatief ontwerponderzoek kun je deze mensen juist empoweren. De zorg is tegenwoordig gericht op eigen kracht en zelfregie. Daarom zie ik graag dat de onderzoekactiviteiten binnen FAITH ook dit emanciperend doel hebben, waarbij we niet langer kijken naar de kwetsbaarheden maar naar de krachten van iedere doelgroep."