Ellen de Wit
Ellen de Wit

Een proefschrift van Ellen de Wit
Titel: Listening difficulties in children - Auditory processing and beyond
Publicatiejaar: 2019

Een digitale versie van het proefschrift vindt u hier.

Wilt u een hardcopy van het proefschrift ontvangen? Dan kunt u dit aanvragen bij het Secretariaat van het Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing: i.van.der.hoek@pl.hanze.nl.