Dinette van Timmeren
Dinette van Timmeren

Een proefschrift van Dinette van Timmeren
Titel: Physical health in adults with severe or profound intellectual and motor disabilties
Publicatiejaar: 2019

Een digitale versie van het proefschrift van Dinette van Timmeren vindt u hier.

Wilt u een hardcopy van het proefschrift ontvangen? Dan kunt u dit aanvragen bij het Secretariaat van het Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing: i.van.der.hoek@pl.hanze.nl.