Martine Sealy
Martine Sealy

Een proefschrift van Martine Sealy
Titel: Assessment of malnutrition in patients with head and neck cancer: a multidimensional approach
Publicatiejaar: 2019

Een digitale versie van het proefschrift van Martine Sealy vindt u hier.

Wilt u een hardcopy van het proefschrift ontvangen? Dan kunt u dit aanvragen bij het Secretariaat van het Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing: i.van.der.hoek@pl.hanze.nl.