Annemarie Dijkhuizen
Annemarie Dijkhuizen

Een proefschrift van Annemarie Dijkhuizen
Titel: Physical fitness and performance of daily activities in persons with intellectual disabilities and visual impairment. Towards improving conditions for participation.
Publicatiejaar: 2019

Een digitale versie van het proefschrift van Annemarie Dijkhuizen vindt u hier.

Wilt u een hardcopy van het proefschrift ontvangen? Dan kunt u dit aanvragen bij het Secretariaat van het Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing: i.van.der.hoek@pl.hanze.nl.