FAITH research Symposium Veerkracht rondom ziekenhuisopnames
FAITH research Symposium Veerkracht rondom ziekenhuisopnames

Op donderdag 30 maart 2023 vond in het nagelnieuwe auditorium van ziekenhuis Nij Smellinghe het symposium ‘Veerkracht rondom ziekenhuisopnames, zo help je een patiënt fit te zijn’ plaats. Deze dag werd georganiseerd door Nij Smellinghe en FAITH research. Het was een middag vol inspirerende sprekers en boeiende presentaties.

Dagvoorzitter Job van ’t Veer, werkzaam als lector bij NHL Stenden Hogeschool en co- programmaleider van FAITH research, leidde de aanwezigen soepel door het programma, waarbij Evelyn Finnema de aftrap deed. Professionele identiteit en zeggenschap is het thema waar Evelyn zich hard voor maakt en ze riep deelnemers op er zich bewust van te zijn dat we elkaar, ongeacht welke achtergrond, nodig hebben in het samen bouwen aan de toekomst van zorg. Zorg ervoor dat je leiderschap toont en aan tafel zit waar beslissingen genomen worden. Denk groots, begin klein en laat dat als een olievlek uitrollen binnen je organisatie. Het gesprek van Job met Wietske Engwerda, in de rol van zorgvrager zette de behoeften en verwachtingen vanuit een zorgvrager kritisch neer. Sanne Smulders, docent onderzoeker bij NHL Stenden Hogeschool ging in gesprek met Geert van der Sluis, lector bij de Hanzehogeschool en Nij Smellinghe, over passende zorg en prehabilitatie. ‘Zie de mens’, beweeg met de persoon mee onderweg naar hetzelfde doel. Geert maakte zich hard voor BiBo (Better in Better out) en prehabilitatie en benoemde het belang van een gezonde leefstijl (zoals voldoende bewegen en gezonde voeding) voor een operatie om zodoende zo fit mogelijk het gehele opnameproces te doorlopen om  weer sneller te herstellen van een operatie. De samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals en zorgvragers is daarbij essentieel.

Wim van Houtert en Daniël Strijbos, beide onderzoeker en fysiotherapeut in Nij Smellinghe, deelden inzichten van hun onderzoeken rondom het zorgverbeteringstraject op de afdeling Orthopedie. Door de zorgvrager vanaf de start mee te nemen in zijn zorgtraject wordt inzichtelijk gemaakt wat de patiënt nodig heeft om zo goed mogelijk weer naar huis toe te gaan en het werk te hervatten. Thuis trainen, de rollen die je bekleed als uitgangspunt nemend, maakt het mogelijk dat sneller functioneel herstel optreedt, de opnameduur korter is, mensen eerder naar huis kunnen en hun werk weer kunnen hervatten. De sleutel tot dit alles is het versterken van zelfmanagement aangaande herstelmogelijkheden met hetzelfde doel voor ogen, namelijk zo fit mogelijk functioneren. Lise Beumler, onderzoeker bij het Medisch Centrum Leeuwarden en Rijksuniversiteit Groningen/ Campus Fryslân, nam het publiek op interactieve wijze mee in de mogelijkheden om herstel na een IC-opname spelenderwijs plezieriger te maken. Door stakeholders vanaf het moment van ideevorming te betrekken bij innovaties en ruimte te maken voor creativiteit, slaan ideeën voor een aanpak goed aan en hebben ze een goede kans van slagen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van digitale middelen, zoals een VR-bril. Joost Klaase, hoogleraar Chirurgie bij de RUG en het UMCG, sprak over het optimaliseren van peri-operatieve zorg. Dit levert voordelen op in het beperken en tegengaan van complicaties bij operaties. De zorgvrager merkt dit in de kwaliteit van leven. Het levert kostenbesparing op, doordat er minder complicaties optreden en heropnames minder vaak nodig zijn. Zorgvragers nemen goede voeding en trainen thuis op een hometrainer, wat de fitheid verbetert en de zorgvrager houvast geeft omdat hij/ zij zelf het herstel kan bevorderen. Prehabilitatie biedt kansen om als zorgvrager en zorgprofessional in beweging komen!

Afsluitend konden de deelnemers en sprekers elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Al met al een mooie middag die bezoekers aan het denken heeft gezet.