Geslaagde Meet Up voor het FAITH research netwerk
Geslaagde Meet Up voor het FAITH research netwerk

Geslaagde FAITH research Meet Up met als thema

Onderzoek, Onderwijs en Praktijk vanaf de start samen!

Ontmoeting en inspiratie stonden centraal tijdens de Meet Up van FAITH research op dinsdag 19 april. Op het programma stonden speeddates, presentaties over best practices en uitwisseling van kennis en ervaringen. Lector Hans Drenth sprak o.a. over de academiesessies bij ZuidOostZorg waar deskundigheidsbevordering een belangrijk aandachtspunt is. Multidisciplinair samenwerken in de praktijk, meteen vanaf het begin, met duidelijke verbindingen met onderwijsinstellingen is waar het om draait.

Ellen de Bruin, teamleider Social Work, en Lindsay Stegenga, 3e jaars student Social Work, beiden van NHLS Stenden, lieten zien hoe belangrijk co-creatie is in het Inclusive Community Lab. Gebruikers van de innovatie participeren vanaf de start in het lab en hebben een belangrijke stem in het bedenken en testen van innovaties en het ontwikkelen van slimme aanpakken. De vraagstukken komen uit de praktijk en op deze manier kan onderzoek en onderwijs echt impact hebben voor mensen in hun dagelijks leven.

In een panelgesprek troffen de sprekers o.a. Anjo Geluk als vertegenwoordiger van Denktank 60+ en Martje Yntema, Verpleegkundig Specialist en manager behandelzaken bij GGZ Friesland. Buiten de lijnen denken, organiseren wat wél kan, werken aan- en met ervaringsdeskundigheid vanaf de start ‘aan tafel’ om ieders stem te horen in het doen slagen van innovaties waren terugkerende thema’s. De hogescholen als kennis- en onderwijsinstelling met landelijke, lokale, private en publieke partijen samen. Uit de Meet Up bleek eens te meer hoe veelzijdig het FAITH Research netwerk is, en de deelnemers gaven aan dat ze geïnspireerd waren geraakt en ideeën hebben opgedaan over wat anders kan.