Kwetsbaarheid tijdens de coronapandemie
Kwetsbaarheid tijdens de coronapandemie

Kwetsbaarheid onder 65-plussers in Noord-Nederland gedurende de coronapandemie

In hoeverre waren ouderen in Noord-Nederland kwetsbaar tijdens de eerste golf van de coronapandemie en waardoor werd kwetsbaarheid bij de ouderen gekenmerkt? 

Uit de resultaten van ons onderzoek in samenwerking met Lifelines blijkt:

- één op de acht ouderen was kwetsbaar;

- kwetsbaarheid werd vooral gekenmerkt door sociale problematiek;

- kwetsbare ouderen waren vaker bezorgd en voelden zich vaker bedreigd door de coronapandemie dan niet-kwetsbare ouderen.

Meer weten? De publicatie is vrij te downloaden via: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/6/3669

 

In vervolgonderzoek bekijken we hoe het verloop is van kwetsbaarheid bij ouderen gedurende de pandemie.  

 

Vanuit het SIA SPRONG FAITH Research programma wordt in samenwerking met Lifelines onderzocht hoe vaak kwetsbaarheid voorkomt en welke factoren hierbij een rol spelen onder 65-plussers tijdens de coronapandemie.

Eerdere resultaten van het onderzoek leest u hier.